NodeZijloever staat op Zorgcentrum Zijloever, bij de Spanjaardsbrug en is onderdeel van het bibliotheekproject. foto1 ; foto2 van de locatie.

status

De node is operationeel sinds juni 2004.

[update februari 2005] De ethernetkabel is gelegd De kabel is meteen als crosskabel uitgevoerd, zodat deze beneden direct in de PC gestopt kon worden. PC is van software voorzien en er kan nu mee geinternet worden. Ik heb Zijloevernodemachine nog voorzien van PEN, want die stond er nog niet op.

Verder hebben we antennes gedraaid. De SD15 naar NodeSOM is nu de antenne naar NodeRoomburgh en is zo verplaatst dat interferentie met de antenne naar NodeGraficall minimaal is. (deze antenne wees vroeger naar NodeJacob, de antenne op het lifthuisje, die naar NodeRoomburgh stond, staat nu op NodeSOM) Door deze wijziging is het zicht op NodeRoomburgh volledig vrij.

De antennekabels bij de PC zijn wat gefatsoeneerd, alleen moeten er nog betere labels op. Na afloop waren alle buurnodes associated en kon overal naar gepinged worden.

Jacob heeft nog geconstateerd dat de tape van de connector naar de omni weer gescheurd was en heeft dit zondag alsnog van goede tape voorzien. Het is echt zaak om alleen de goede iets dikkere en bredere tape te gebruiken, waarvan we momenteel voorraad hebben. De dunnere tape (van Kok?) niet meer gebruiken.

Veiligheid: Ook Jacob heeft ervaren dat de trap van de Zijloever eigenlijk te licht is en dat die gewoon omwaait als je boven aan het werk bent. Dus altijd met z'n tweeen werken en een volgende keer een steen met een touwtje meenemen, zodat de trap boven vastgezet kan worden.

sitesurvey

De sitesurvey is gedaan op 7 februari 2004, 11:00h.

Alles is gemeten met een Lucent Orinoco Gold card, een pigtail van 30cm en een 40x40 paneel antenne (15dB gain). Er is een uitstekende rondomzicht vanuit het hoogste gedeelte van het plat dak.

Meting met horizontale polarisatie:

WLeiden node [Signal+ Noise- SNR+]

ap-omni.rocl.wleiden.net [-77 -101 24]

il-no.rocl.wleiden.net [-76 -99 23]

ap-n.jakob.wleiden.net [-78 -100 21]

il-no.azc.wleiden.net [-80 -102 19]

il-no.cetim2.wleiden.net [-83 -100 17]

omni.cope0.wleiden.net [-83 -98 13]

omni.kees0.wleiden.net [-81 -99 12]

mors.jorg.wleiden.net [-89 -99 8]

Meting met verticale polarisatie:

WLeiden node [Signal+ Noise- SNR+]

omni.cope0.wleiden.net [-75 -100 23]

omni.rabo.wleiden.net [-81 -100 17]

omni.kees0.wleiden.net [-68 -100 23]

ap-no.cetim1.wleiden.net [-79 -94 10]

il-no.azc.wleiden.net [-89 -99 10]

-n.jakob.wleiden.net [-85 -100 11]

ap-omni.intcom.wleiden.net [-90 -94 4]

ap-omni.qcg.wleiden.net [-92 -95 3]

Conclusie site-survey:

Zijloever is een zeer gunstige locatie. Ten eerste omdat er een uitstekende ontvangst is van meerdere interlink antennes (bv. ROCl, AZC en Cetim2). Ten tweede omdat het dak een plat dak is met voldoende ruimte om antennes te plaatsen en zeer eenvoudig en veilig te bereiken is maar toch boven alle omliggende huizen uitkomt. Ten derde omdat er een uitermate geschikte ruimte beschikbaar is voor de node machine. En tenslotte is de Zijloever een uitstekende locatie voor WLeiden omdat er in dat gebied een groot dekkingsgat aanwezig is.

Knelpunten/open vragen:

1. Mag de dikke luchtpijp in het midden van het platte dak direct boven de machine kamer worden gebruikt (en eventueel gaten worden geboord) t.b.v. kabeldoorvoer?2. Mag de nodemachine in de machinekamer worden geplaatst en een houten plankje tegen de muur worden geschroefd?3. Waar komt de kabelgoot beneden uit die in de machinekamer aanwezig is? Dit is belangrijk i.v.m. het bepalen waar de VPN machine wordt geplaatst.4. Wat is er in de bibliotheek zelf aan apparatuur aanwezig en wat is er nog nodig?5. Zijn er tekeningen van de luchtkanalen en kabelgoot beschikbaar?6. In hoeverre zijn alle financiele aspecten afgestemd en met wie?7. Wie aan de kant van de Zijloever bibliotheek kan benaderd worden om de bovengenoemde vragen te beantwoorden?Het volledig rapport (word-formaat) kan bij Thomas worden opgevraagd.

Bouw (juni 2004)

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeZijloever/bouw/index.html

NodeZijloever (last edited 2009-09-28 06:29:44 by localhost)