NodeZwaluwAK is onderdeel van het ScholenNetwerk en staat op de basisschool De Zwaluw aan de Antoinette Kleinstraat (Stevenshof).

site survey

De site survey is uitgevoerd op 13 april 2004. De foto's staan hier en de stumble files hier.

Voorstel Basisschool De Zwaluw, Antoinette Kleinstraat

De foto's van de sitesurvey op basisschool de Zwaluw (A.Kleinstraat) staan hier http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_de_zwaluw_ak/index.html

Er is goede ontvangst van NodeJorg aan het Diamantplein (hoewel geen zichtverbinding) en met de universiteit (Gorlaeuslab), mits de antenne hoog genoeg geplaatst wordt. Zie http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_de_zwaluw_ak/tn/zwaluw_ak0011.jpeg.html n.b. deze foto is vanaf het hoogste punt van het dak genomen, niet vanaf de plaats waar de antennes het best kunnen worden geplaatst (lager).

Het is nog niet duidelijk of een directe verbinding tussen de twee locaties van de Zwaluw mogelijk is, maar dit lijkt onwaarschijnlijk. Eventueel zou dit via het filiaal van de Openbare Bibliotheek, of via een ander steunpunt misschien kunnen.

Voorstel:

Het platte dak is niet zo goed bereikbaar voor de jeugd.

Het is belangrijk dat de antennes zo hoog mogelijk geplaatst worden. Voorgesteld wordt een antennemast van 4 meter te plaatsen op een betonvoetje, geschoord met behulp van drie betonvoetjes en tuidraden.

De antennekabels gaan bij voorkeur via een bestaande ventilatieopening, zie http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_de_zwaluw_ak/tn/zwaluw_ak0014.jpeg.html naar de pal daaronder gelegen serverruimte. Tijdens de sitesurvey konden we niet achterhalen hoe deze ventilatieleiding precies liep. Als alternatief kunnen de antennekabels ook via gaten in de kozijnen naar binnen (afkitten met siliconenkit). Geleiding via bakstenen met klikzadels.

De nodemachine (pc) wordt in de serverruimte geplaatst (geen speciale voorzieningen nodig).

NodeZwaluwAK (last edited 2009-09-28 06:29:41 by localhost)