Deze node is onderdeel van het ScholenNetwerk en staat op de PC basisschool De Zwaluw aan de Mary Zeldenrustweg (Stevenshof).

bouw

10 december 2004:De node is gebouwd en operationeel.

http://www.wirelessleiden.nl/_images/zwaluwmz.jpg

site survey

De site survey is uitgevoerd op 13 april 2004. De foto's staan hier en de stumble files hier.

Voorstel Basisschool De Zwaluw, Mary Zeldenrustweg

De foto's van de sitesurvey op basisschool de Zwaluw (Mary Zeldenrustlaan) staan hier http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_de_zwaluw_mz/index.html

Er is uitstekende ontvangst van NodeJorg aan het Diamantplein (zichtlijn zie: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_de_zwaluw_mz/tn/zwaluw_mz0029.jpeg.html). Het is nog niet duidelijk of een directe verbinding tussen de twee locaties van de Zwaluw mogelijk is, maar dit lijkt onwaarschijnlijk. Eventueel zou dit via het filiaal van de Openbare Bibliotheek, of via een ander steunpunt misschien kunnen. N.B. latere 'stumble'-metingen in het najaar gaven ook een goed signaal van NodeAJSoft te zien.

Voorstel:

Het platte dak is goed bereikbaar voor de jeugd, zie http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_de_zwaluw_mz/tn/zwaluw_mz0030.jpeg.html. Het is daarom een gelukkig toeval, dat de nodemachine (pc) in de serverruimte vlak onder het dak kan worden geplaatst. In verband met mogelijk vandalisme is gekozen voor paneelantennes ipv gaasantennes en worden de antennes in een 4 meter hoog mastje geplaatst. Deze antennemast wordt met beugels aan de bestaande ventilatie-uitlaat bevestigd.

De antennekabels gaan via een bestaande ventilatieopening naar de serverruimte. Geleiding via bakstenen met klikzadels.

De nodemachine (pc) wordt in de serverruimte geplaatst (geen speciale voorzieningen nodig).

NodeZwaluwMZ (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)