NodeZwet staat bij Rick in Zoeterwoude. Zie de foto's. Deze node is enkel nog verbonden met NodeDuivenHok. Geld ontbreekt om nog meer links te maken

NodeZwet (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)