Procedure's en werkvolgorde bij een Nodebouw project

Heel veel achtergrondinfo in de vorm van een soort mijlpalenplan staat op:

Een voorbeeld van een materialenlijstje

Bestellen

Losse spullen uit voorraad

Zelf kopen en declareren

Zelf maken

NodebouwProject (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)