Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2009-09-28 05:39:36
Size: 2391
Editor: localhost
Comment:
Revision 8 as of 2009-09-28 06:29:45
Size: 2152
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

Procedure's en werkvolgorde bij een Nodebouw project

 • Contact leggen met mogelijke sponsor.
 • project aanmaken op http://www.wirelessleiden.nl/projecten/

 • Site survey (meten, foto's, schetsen maken, afspraken maken met de gebouweigenaar)
 • Voorstel schrijven en voorleggen aan nodebouw@lijst (ivm met SPAM lees lijst als lijst.wirelessleiden.nl)
 • Gebruiksovereenkomst en sponsorcontract opstellen, concepten staan op:
 • Config aanmaken in Genesis/Exodus (Jasper).
 • Documenteren van contact personen a. wie is eindverantwoordelijk b. contacten voor toegang + met telefoonnummer en afspraken de toegang
 • Nodemachine (laten) maken, m.b.v. de NodeFabriek

 • Materiaallijst voorleggen aan bestuur@lijst goedkeuring vragen.
 • Eventuele betonvoetjes (laten) storten.
 • Bouwdatum regelen i.o.m. sponsor.
 • Vrijwilligers vragen voor die dag via vrijwilligers@lijst.
 • Bouwen van de node.
 • Opleveren aan de gebouweigenaar.
 • Materiaalrekeningen declareren bij bestuur. Declaratieformulier staat op:

Heel veel achtergrondinfo in de vorm van een soort mijlpalenplan staat op:

Een voorbeeld van een materialenlijstje

Bestellen

 • 1x Omni (dubbele waveguide)
 • 3x Richtantenne SD15 inclusief bevestigingsmateriaal
 • 1x Paaltje RVS
 • 2x Beugel voor RVS-paaltje
 • 1x Nodemachine
 • 4x Wifi kaartje (Senao?)
 • 4x PCMCIA to PCI adapter indien kaartjes PCMCIA
 • 4x Pigtail
 • 1x Ethernetkaart
 • 30m Kabel
 • 3 F-N connectoren
 • 8 M-N connectoren
 • 4x Stripje zelf-vulcaniserende tape
 • 50m UTP kabel
 • 2x Piepschuimplaatje (polystyreenschuim)

Losse spullen uit voorraad

 • Tie-wraps
 • Kabelbeugeltjes
 • Kabellabels
 • Schroeven
 • Pluggen
 • Afdichtkit voor de gaten in de muur

Zelf kopen en declareren

 • 2x2m Plat plak-kabelkokertje
 • 15 Bakstenen
 • 2x RJ-45 connectors

Zelf maken

 • 2x Betonvoetjes
 • 1x Plankje voor nodemachine
 • 2x steuntjes

NodebouwProject (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)