De Openbare Bibliotheek wordt een belangrijk element in het netwerk van Wireless Leiden.

- draadloos toegang tot het Wireless Leiden netwerk en tot Internet voor de verschillende locaties, te beginnen met de Centrale Bibliotheek aan de Nieuwstraat

- draadloos toegang bieden tot de bibliotheek catalogus (de OBL als informatieleverancier)

- verbindingen tussen de verschillende vestigingen van de OBL, de uitgavepunten en de bibliobus, eventueel via VPN

http://www.wirelessleiden.nl/images/ob_kaartleiden.gif

De Openbare Bibliotheek Leiden heeft vier vestigingen:

de Centrale, de Filialen : Merenwijk, Stevenshof en 't Spoortje. Daarnaast zijn op vijf plaatsen in Leiden uitleenposten (U). Voor de jeugd is er een bibliobus die in verschillende wijken van de stad een standplaats heeft (B) en een groot aantal basisscholen in de stad bezoekt.


Vestigingen

Lokatie

Adres

Postcode

Tel.nr

X

Y

'Node'

Centrale

Nieuwstraat 4

2312 KB Leiden

071-5149943

93825

463725

OBC

Filiaal Merenwijk

Rosmolen 4

2317 SJ Leiden

071-5211666

94663

465805

OBFMWK

Filiaal Stevenshof

Trix Terwindtstraat 6

2331 GW Leiden

071-5318100

91158

462937

OBFSHF

Filiaal 't Spoortje

Bernhardkade 38

2316 RX Leiden

071-5221695

94696

464616

OBFTSP

Uitleenpost Zijloever

Lage Rijndijk 129

2315 JS Leiden

071-5233208

95226

464037

OBUZO

Uitleenpost De Robijn

Robijnhof 1

2332 KJ Leiden

071-5764305

91707

463333

OBUROB

Uitleenpost Rijn en Vliet

A. Noordewierlaan 1

2324 KP Leiden

071-5793766

92486

462804

OBURV

Uitleenpost Lorentzhof

Lorentzhof 1

2313 GA Leiden

06 13273032

93984

463005

OBULHF

Uitleenpost Haagwijk

Beethovenlaan 2

2324 EL Leiden

071-5796028

92422

462015

OBUHWK

Bibliobus-standplaatsen

Lokatie

Standplaats

X

Y

'Node'

Houtkwartier

A. Pauwstraat vlakbij de Leidse Hout school

92691

465359

OBBHOU

Meerburg

Zaanstraat

95298

462882

OBBMB

Morskwartier

Robijnstraat (tegenover Koraalstraat)

91775

463454

OBBMOR

Zuid-West

Ed. van Beinumstraat (bij Emilie Knappert school)

92512

462420

OBBZW

Zuid-Oost

De Laat de Kanterstraat (hoek Cobetstraat)

94483

462945

OBBZO


Hier zijn foto's van deze locaties. Zie ook de interactieve nodekaart en filter op OB.


Het Plan

Draadloos OBL-net

Doel

Het aansluiten van de verschillende vestigingen van de Openbare Bibliotheek Leiden op het draadloze netwerk van Wireless Leiden heeft als doelstellingen:

- (Gratis) Internetaansluiting op alle locaties, inclusief de bibliobus

- Draadloze internettoegang verlenen binnen de OBL Centrale Bibliotheek voor gebruikers van de bibliotheek

- Aanbieden van OBL informatie (o.a. de catalogus) op het Wireless Leiden netwerk voor alle gebruikers van Wireless Leiden, zoals de scholen

- Beveiligde ('virtuele prive'-) verbindingen tussen alle locaties van OBL

- Een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke Leidse netwerk en een educatieve infrastructuur

Opbrengsten

De opbrengsten van dit project zijn: snelle, goedkope Internetaansluiting op alle locaties, snelle onderlinge, prive verbindingen tussen de locaties, ontsluiting van OBL informatie via het draadloze Leidse netwerk, een bijdrage aan het tot standkomen van een eigen, snel en goedkoop draadloos netwerk voor Leiden. Dit alles tegen een betrekkelijk geringe, eenmalige investering en zonder noemenswaardige operationele kosten.

Plan van Aanpak

Een inventarisatie van alle huidige locaties van OBL en een evaluatie van de mogelijkheden tot aansluiting op de bestaande Wireless Leiden infrastructuur geeft samengevat de volgende conclusies:

- OBL Centrale Bibliotheek: een verbinding met het knooppunt op de Hooglandse Kerk (Node CeTIM) is eenvoudig te realiseren. Dit is een korte zichtverbinding. In de bibiliotheek kan binnenshuis dekking worden gerealiseerd met een aantal 'accesspoints' (wordt nader uitgewerkt). Voor aanbieden van informatie kan een webserver geplaatst worden.

- Filialen: de filialen (Stevenshof, Merenwijk, 't Spoortje) bevinden zich in relatief lage gebouwen. Het is op voorhand niet te zeggen of aansluiting op het huidige Wireless Leiden netwerk te realiseren is zonder installatie van hulpknooppunten op nabij gelegen hoge(re) gebouwen. Hiervoor moeten metingen worden uitgevoerd.

- Uitgiftepunten: de vijf uitgiftepunten (Lorentzhof, Haagwijk, De Robijn, Rijn en Vliet, Zijloever) bevinden zich alle op relatief hoge gebouwen (zorgcentra) en liggen gunstig ten opzicht van het bestaande netwerk. Goede verbindingen zijn vrijwel zeker mogelijk. Wireless Leiden heeft al toestemming van Rijn en Vliet voor het plaatsen van een netwerknode en daar zijn alle voorbereidende metingen al verricht. Robijn en Zijloever vallen onder hetzelfde bestuur, zodat ook daar op medewerking gerekend kan worden.

- Bibliobus: met uitzondering van de standplaats Meerburg (Zaanstraat) bevinden alle standplaatsen zich in de nabijheid van bestaande of geplande netwerknodes. Bij Meerburg zou een node op zorghuis Roomburgh een oplossing zijn. Van de apparatuur die in de bus geplaatst zou moeten worden is door Wireless Leiden al een prototype ontwikkeld. Het opzetten en onderhouden van de verbindingen met het draadloze netwerk rekent Wireless Leiden tot haar verantwoordelijkheid. Het opzetten en onderhouden van de vpn/firewall is de verantwoordelijkheid van OBL, waarbij de vrijwilligers van Wireless Leiden zullen helpen met het opzetten van een functionerend systeem en het voorlichten van medewerkers.

De netwerkknooppunten worden het eigendom van en worden beheerd door de Stichting Wireless Leiden. Met de locaties worden overeenkomsten afgesloten voor het gebruik van het dak en de ruimte voor het plaatsen van de apparatuur.

Fasering

Gekozen is voor een gefaseerde aanpak. De bestaande huurlijnen kunnen worden opgeheven als de draadloze verbindingen hun betrouwbaarheid hebben bewezen. Er kan natuurlijk een reserve inbelverbinding gehandhaafd blijven voor calamiteiten.

1. Aansluiten van de Centrale Bibliotheek, draadloos, kostenloze Internettoegang voor de bibliotheekgebruikers; opzetten Node Rijn en Vliet en een beveiligde verbinding met Rijn en Vliet (voltooid: NodeOBC en NodeRijnVliet; vpn in uitvoering).

2. Netwerknodes op de overige uitgiftepunten: Lorentzhof, Haagwijk, De Robijn, Zijloever, Roomburgh en beveiligde verbindingen met de Centrale Bibliotheek (en eventueel de andere uitgiftepunten) (nodes zijn gebouwd: NodeLorentzhof, NodeHaagwijk, NodeRobijn, NodeZijloever, NodeRoomburgh; vpn's in uitvoering)

3. Aansluiten van de bibliobus, installeren en configureren van de apparatuur (voltooid, verbindingen nog testen - feb 2005)

4. Aansluiten van de filialen, eventueel hulpknooppunten installeren op nabijgelegen hoge gebouwen. (in voorbereiding)

OB_Net (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)