Revisie: $Id: project_beschrijving.txt 5534 2007-05-11 09:29:46Z rick $ Originele text: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/projects/onf/project_beschrijving.txt

Project Open Nodemachine Fabriek/Factory (ONF) Tijd: 1 Mei 2007 - 1 Aug 2007 ProjectLeider: Rick van der Zwet

Doel project

Het doel van het project is het opzetten van een nodefabriek en de mogelijkheid om deze te kunnen herproduceren/onderhouden, testen en uitrollen.

Organisatie

Het project is verschillende subprojecten ondergedeeld. Voor elk subproject zijn 2 personen hoofdverantwoordelijk. Zij zorgen ervoor dat het doel van hun subproject gehaald wordt en leiden de vrijwilligers die onder hue in hun subproject vallen. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de tijdsplanning en communicatie met andere subprojecten

* De projectleiders mogen beslissen of iemand mee doet in een subproject en kan tevens besluiten een persoon te verwijderen als hij/zij daar reden toe ziet. * Onderling zijn er een aantal gedragsregels opgesteld zoals:

* Van iedereen wordt verwacht minimaal 5 uur per week aan het project te

Subprojectleiders & buddies

Elke subprojectgroepleider (SPL) wordt geholpen door een "buddy". Een buddy is een vrijwilliger die de SPL helpt in geval van problemen en die de SPL monitort om te zorgen dat afspraken die deze gemaakt heeft met de groep uitgevoerd worden. Houdt de SPL zich niet aan de afspraken dan is de buddy daar (mede)verantwoordelijk voor."

Aanpak

Onderdelen met een plusje zijn gedaan

+ Definieren van de regels + Definieren van het project en subprojecten + Aanstellen projectgroep leiders en buddies * Tijdsplanning bepalen * Uitvoeren van subprojecten in delen * Eindrapport * Evaluatie

projectgroepen en projectleiders/buddies

1) Titel : Inventarisatie

2) Titel : Basis Software

3) Titel : Testing

4) Titel : Uitrolplan

5) Titel : Onderhoudplan

...Optionele projecten...

-- $Id: project_beschrijving.txt 5534 2007-05-11 09:29:46Z rick $

ONF (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)