´╗┐Revisie: $5$

Inventarisatie van eisen en wensen voor de nodemachinefabriek

Doel

Afbakening

Het project omvat: de nodemachinefabriek, de geproduceerde images en de netwerkconfiguratie-database, hierbij:

Aanpak

nodemachine hardware

PC

Minimum eisen voor nodemachine-PC:

In de toekomst kunnen misschien ook PC's met minder pci-sleuven zinvol ingezet worden. De nodemachinefabriek moet dus flexibel om kunnen gaan met het aantal (maximaal 4) sleuven.

BIOS settings:

Soekris

Gebruikte typen bord:

Kingston compact flash 128 MB; niet gebruikt op voorraad: 64 MB cf.

Wireless kaarten

De volgende wifi-kaarten zijn in gebruik:

Het is wenselijk ook de nieuwe SRC pcmcia kaartjes (a/b/g) met Atheros AR1513 chipset, goedkope Sweex pci-kaart LW052 (chipset Atheros AR2413A) en Sitecom kaartjes (chipset RT2500, ref) te ondersteunen.

Vraag: Zijn er fundumentele voordelen op het net om naar andere firmware versies te gaan?

nodemachine software

essentiele netwerkfunctionaliteit

eerstelijns beheer

Op de statuspagina de output (met begrijpelijke omschrijving) van: (dmesg| tail), (tail /var/log/messages), (ps ax| tail ), (netstat -rn), (uptime), (arp -a), (ifconfig)

en op de servicespagina (met restart knopje): named, dhcpd, syslogd, lvrouted, pen, ntpd, REBOOT

monitoring (Nagios)

De status van de nodes raadplegen kan op verschillende manieren:

Het meest interessant is het toepassen van SNMP, mogelijk met een vorm van encryptie om geen valse meldingen te accepteren.

testen (nieuwe) configuratie

upgraden van de nodemachine software

aanbieden van diensten door derden

gemak van de gebruikers

interactie met netwerkconfiguratie-database genesis/exodus

netwerkconfiguratie-database

nodemachinefabriek

bijlage: Huidige Soekris Opstartboodschappen

Huidige output dmesg van NodeHuub Soekris 4521

FreeBSD 5.0-RELEASE #0: Sun Dec 21 06:03:10 CET 2003

Preloaded elf kernel "/boot/kernel/kernel" at 0xc0371000.

Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz

CPU: AMD Enhanced Am486DX4/Am5x86 Write-Back (486-class CPU)

real memory = 67108864 (64 MB)

avail memory = 61542400 (58 MB)

Initializing GEOMetry subsystem

npx0: <math processor> on motherboard

npx0: INT 16 interface

Timecounter "ELAN" frequency 8333333 Hz -- Insufficient hz, needs at least 127

pcib0: <AMD Elan SC520 host to PCI bridge> at pcibus 0 on motherboard

pci0: <PCI bus> on pcib0

wi0: <Intersil Prism2.5> mem 0xa0000000-0xa0000fff irq 10 at device 16.0 on pci0

wi0: 802.11 address: 00:02:6f:34:7e:ee

wi0: using RF:PRISM2.5 MAC:ISL3874A(Mini-PCI)

wi0: Intersil Firmware: Primary 1.01.00, Station 1.04.09

cbb0: <TI1420 PCI-CardBus Bridge> mem 0xa0001000-0xa0001fff irq 11 at device 17. 0 on pci0

pccard0: <16-bit PCCard bus> on cbb0

cbb1: <TI1420 PCI-CardBus Bridge> mem 0xa0002000-0xa0002fff irq 11 at device 17. 1 on pci0

pccard1: <16-bit PCCard bus> on cbb1

sis0: <NatSemi DP83815 10/100BaseTX> port 0xe100-0xe1ff mem 0xa0003000-0xa0003ff f irq 5 at device 18.0 on pci0

sis0: Ethernet address: 00:00:24:c0:a1:9c

miibus0: <MII bus> on sis0

ukphy0: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus0

ukphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto

sis1: <NatSemi DP83815 10/100BaseTX> port 0xe200-0xe2ff mem 0xa0004000-0xa0004ff f irq 9 at device 19.0 on pci0

sis1: Ethernet address: 00:00:24:c0:a1:9d

miibus1: <MII bus> on sis1

ukphy1: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus1

ukphy1: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto

isa0: <ISA bus> on motherboard

orm0: <Option ROM> at iomem 0xc8000-0xd1fff on isa0

ata0 at port 0x3f6,0x1f0-0x1f7 irq 14 on isa0

ata1 at port 0x376,0x170-0x177 irq 15 on isa0

pcic0 at port 0x3e0 iomem 0xa0000-0xa1fff irq 7 on isa0

pcic_attach: attach found no sockets

device_probe_and_attach: pcic0 attach returned 6

cic1 at port 0x3e2 iomem 0xd4000-0xd5fff irq 3 on isa0

pcic_attach: attach found no sockets

device_probe_and_attach: pcic1 attach returned 6

sio0 at port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on isa0

sio0: type 16550A, console

sio1: configured irq 3 not in bitmap of probed irqs 0

sio1: port may not be enabled

sio1 at port 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa0

sio1: type 16550A

Timecounters tick every 10.000 msec

Elan-mmcr driver: MMCR at 0xc5fdb000

DUMMYNET initialized (011031)

BRIDGE 020214 loaded

ipfw2 initialized, divert enabled, rule-based forwarding enabled, default to acc ept, logging disabled

wi1: <Intersil Prism II> at port 0x100-0x13f irq 11 function 0 config 1 on pccar d0

wi1: 802.11 address: 00:02:6f:06:d6:5a

wi1: using RF:PRISM2.5 MAC:ISL3873

wi1: Intersil Firmware: Primary 1.01.01, Station 1.05.06

wi2: <Intersil Prism II> at port 0x180-0x1bf irq 11 function 0 config 1 on pccar d1

wi2: 802.11 address: 00:02:6f:01:5c:a0

wi2: using RF:PRISM2.5 MAC:ISL3873

wi2: Intersil Firmware: Primary 1.01.01, Station 1.05.06

ad0: 122MB <Hitachi XX.V.3.4.0.0> [978/8/32] at ata0-master BIOSPIO

Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a

Huidige output van dmesg Node Stadhuis1 Soekris 4826

FreeBSD 5.4-PRERELEASE #0: Thu Mar 24 00:10:51 CET 2005

Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0

CPU: Geode(TM) Integrated Processor by National Semi (266.67-MHz 586-class CPU)

real memory = 134217728 (128 MB) avail memory = 125997056 (120 MB)

npx0: <math processor> on motherboard

npx0: INT 16 interface

cpu0 on motherboard

pcib0: <Host to PCI bridge> pcibus 0 on motherboard

pci0: <PCI bus> on pcib0

sis0: <NatSemi DP8381[56] 10/100BaseTX> port 0xe100-0xe1ff mem 0xa0000000-0xa0000fff irq 10 at device 6.0 on pci0

sis0: Silicon Revision: DP83816A

miibus0: <MII bus> on sis0

ukphy0: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus0

ukphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto

sis0: Ethernet address: 00:00:24:c3:e7:bc

ath0: <Atheros 5212> mem 0xa0010000-0xa001ffff irq 11 at device 14.0 on pci0

ath0: mac 5.9 phy 4.3 5ghz radio 3.6

ath0: Ethernet address: 00:0b:6b:34:58:9e

ath0: 11a rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps

ath0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps

ath0: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps

ath0: turbo rates: 6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps

wi0: <Intersil Prism2.5> mem 0xa0020000-0xa0020fff irq 5 at device 15.0 on pci0

wi0: using RF:PRISM2.5 MAC:ISL3874A(Mini-PCI)

wi0: Intersil Firmware: Primary (1.1.1), Station (1.5.6)

wi0: Ethernet address: 00:02:6f:34:7f:07

wi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps

isab0: <PCI-ISA bridge> port 0x6200-0x623f,0x6100-0x613f at device 18.0 on pci0

isa0: <ISA bus> on isab0

pci0: <bridge, PCI-unknown> at device 18.1 (no driver attached)

atapci0: <National Geode SC1100 ATA33 controller> port 0xe000-0xe00f,0x376,0x170-0x177,0x3f6,0x1f0-0x1f7 at device 18.2 on pci0

ata0: channel #0 on atapci0

ata1: channel #1 on atapci0

pci0: <bridge, PCI-unknown> at device 18.5 (no driver attached)

pci0: <serial bus, USB> at device 19.0 (no driver attached)

orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xc8000-0xd0fff on isa0

pmtimer0 on isa0

sio0 at port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on isa0

sio0: type 16550A, console

sio1: configured irq 3 not in bitmap of probed irqs 0

sio1: port may not be enabled

Timecounters tick every 10.000 msec

ad0: FAILURE - SETFEATURES ENABLE RCACHE status=51<READY,DSC,ERROR> error=4<ABORTED>

ad0: FAILURE - SETFEATURES ENABLE WCACHE status=51<READY,DSC,ERROR> error=4<ABORTED>

ad0: 61MB <064MB ATA Flash Disk/AD-A015B> [977/4/32] at ata0-master PIO4

Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a

ONF_Inventarisatie (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)