Het Open Kerk Project

De Stichting Wireless Leiden is verantwoordelijk voor 'Het Open Kerk Project" mede gefinancierd door Stimuleringsregeling Digitale Pioniers (http://www.digitalepioniers.nl/).

Dit project wordt in 2005 afgerond. Studenten van de Hogeschool Leiden zorgen voor de documentatie van de bevindingen.

http://webfolder.wirelessleiden.nl/DigitalePioniers/logo_dp.jpg http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/openkerk/proefuitzending/img_0968_kl.jpg

Het Thema van deze regeling was "Identiteit":

We willen in dit project een methodiek ontwikkelen om kerkdiensten 'live' beschikbaar te stellen via het netwerk.

Het gaat om het opzetten van een proefproject met een kerk en het 'live' uitzenden van kerkdiensten NodeCeTIM naar een zorgcentrum NodeRijnVliet. "Live" videobeelden van de dienst worden getoond in de recreatiezaal van het zorgcentrum, voor bewoners, personeel en bezoekers. De relatie met een kerkelijke gemeente, parochie of moskee is voor velen een wezenlijk onderdeel van hun identiteit.

Het idee is dat deze band wordt hersteld/behouden en tevens dat dit gezamenlijk met andere ouderen, familieleden en bezoekers beleefd kan worden. Ons initiatief speelt hiermee in op het gat dat door het afschaffen van de kerktelefoon is ontstaan.

Het project wordt uitgevoerd door ons in samenwerking met Zorgcentrum Rijn en Vliet (activiteitenbegeleidster en vrijwilligers) ,de Hervormde Gemeente van de Hooglandse Kerk en een aantal externe A/V experts en vrijwilligers.

Met de bijdrage wordt niet alleen de techniek ontwikkeld en gedemonstreerd, maar ook de organisatie en begeleiding / training van de betrokken vrijwilligers en zorgcentrum-medewerkers. Het resultaat is een beschrijving van zowel de opzet en uitvoering als de ervaringen die zijn opgedaan met de begeleiding en training. Dit rapport zal een leidraad zijn waarmee anderen succesvol soortgelijke projecten kunnen opzetten. In de toekomst is het bijvoorbeeld ook mogelijk om zo bruiloften en evenementen over te stralen.

Aanmelden

Indien U interesse hebt om in dit project mee te draaien - stuur dan een emailtje naar de projectleider, dirkx(a)webweaving.org of abonneer je op de mailing lijst 'openkerk' door een emailtje te sturen naar 'majordomo(a)lijst.wirelessleiden.nl' met daarin de text 'subscribe openkerk'.

Het archief van de mailing lijst is te vinden op http://www.wleiden.net/lists/openkerk/

Activiteiten

Tijdschema en Status

De eerste proefuitzending is succesvol verlopen. Bij deze proef werd gebruikt gemaakt van een Sony TC103 digitale camcorder. De camera blijkt (technisch) het grootste probleem vanwege de zeer grote contrasten in de kerk (met name bij direct zonlicht op witte muren, op zondagochtend).

Foto's van de proef staan hier.

Leerpunten van deze proef:

Hieronder de oorspronkelijke planning van het project

Vergaderingen

Orienterende Techniek Meeting / 5 Augustus 2003

Aanwezig: Huub, Roland, Rudi, Merik, Axel, Igor, Hugo en Dirk-Willem

Na een algemene kennismaking in zeer globale termen het project besproken.

Hoewel er geen duidelijke show-stoppers naar voren kwamen, bleken er op vrijwel elk onderdeel wel een of meer dingen onbekend of onvoorspelbaar.

Afgesproken is: opzet mailing list (openkerk(a)lijst.wirelessleiden.nl), deze wiki pagina, snelle prototyping bijeenkomst in Amsterdam op 12 Augustus om een aantal (on)mogelijkheden uit te sluiten. Het idee is om daar met geleende apparatuur de keten camera -> compressor -> server -> wifi -> wifi -> wifi -> player als werkend te demonstreren en de eerste knelpunten te isoleren.

Overige

Contactpersoon: Dirk-Willem van Gulik / dirkx (a) webweaving.org.

OpenKerk (last edited 2009-09-28 06:29:43 by localhost)