Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2009-09-28 05:56:47
Size: 9328
Editor: localhost
Comment:
Revision 8 as of 2009-09-28 06:29:43
Size: 9089
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

Het Open Kerk Project

De Stichting Wireless Leiden is verantwoordelijk voor 'Het Open Kerk Project" mede gefinancierd door Stimuleringsregeling Digitale Pioniers (http://www.digitalepioniers.nl/).

Dit project wordt in 2005 afgerond. Studenten van de Hogeschool Leiden zorgen voor de documentatie van de bevindingen.

http://webfolder.wirelessleiden.nl/DigitalePioniers/logo_dp.jpg http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/openkerk/proefuitzending/img_0968_kl.jpg

Het Thema van deze regeling was "Identiteit":

 • 'Voelen we ons Nederlander of Europeaan, skater of anti globalist, gelovig of niet gelovig? Iedereen geeft inhoud aan zijn of haar identiteit. Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, globalisering, communicatie en vooral internet veranderen de manier waarop we omgaan met identiteit. Op het internet ontstaan nieuwe sociale formaties rond kern-identiteiten als sekse, religie, afkomst en levensstijl. Het internet biedt daarbij toegang tot nieuwe vormen van actie, interactie en relatievorming waarmee mensen hun identiteit verder vorm geven. '

We willen in dit project een methodiek ontwikkelen om kerkdiensten 'live' beschikbaar te stellen via het netwerk.

Het gaat om het opzetten van een proefproject met een kerk en het 'live' uitzenden van kerkdiensten NodeCeTIM naar een zorgcentrum NodeRijnVliet. "Live" videobeelden van de dienst worden getoond in de recreatiezaal van het zorgcentrum, voor bewoners, personeel en bezoekers. De relatie met een kerkelijke gemeente, parochie of moskee is voor velen een wezenlijk onderdeel van hun identiteit.

Het idee is dat deze band wordt hersteld/behouden en tevens dat dit gezamenlijk met andere ouderen, familieleden en bezoekers beleefd kan worden. Ons initiatief speelt hiermee in op het gat dat door het afschaffen van de kerktelefoon is ontstaan.

Het project wordt uitgevoerd door ons in samenwerking met Zorgcentrum Rijn en Vliet (activiteitenbegeleidster en vrijwilligers) ,de Hervormde Gemeente van de Hooglandse Kerk en een aantal externe A/V experts en vrijwilligers.

Met de bijdrage wordt niet alleen de techniek ontwikkeld en gedemonstreerd, maar ook de organisatie en begeleiding / training van de betrokken vrijwilligers en zorgcentrum-medewerkers. Het resultaat is een beschrijving van zowel de opzet en uitvoering als de ervaringen die zijn opgedaan met de begeleiding en training. Dit rapport zal een leidraad zijn waarmee anderen succesvol soortgelijke projecten kunnen opzetten. In de toekomst is het bijvoorbeeld ook mogelijk om zo bruiloften en evenementen over te stralen.

Aanmelden

Indien U interesse hebt om in dit project mee te draaien - stuur dan een emailtje naar de projectleider, dirkx(a)webweaving.org of abonneer je op de mailing lijst 'openkerk' door een emailtje te sturen naar 'majordomo(a)lijst.wirelessleiden.nl' met daarin de text 'subscribe openkerk'.

Het archief van de mailing lijst is te vinden op http://www.wleiden.net/lists/openkerk/

Activiteiten

 • 5 Augustus: 20.00 - Orienterende bijeenkomst technische groep WLeiden met A/V experts, Leiden
 • 12 Augustus: 19.30 - Validatie van een aantal basistechniek-concepten, Amsterdam
 • 18 Januari 2004: eerste proefuitzending succesvol; technische 'verbeterpunten' geidentificeerd.
 • 21 November 2004: tweede proefuitzending met nieuwe camera, verdere optimalisatie van software en instellingen; bouw van een 'reportage kist' met alle apparatuur.
 • 18 December 2005: finale proefuitzending van het Adventsconcert
 • 25 December 2005: 1e officiele uitzending van een kerkdienst (kerstdienst vanuit de Pieterskerk)

Tijdschema en Status

De eerste proefuitzending is succesvol verlopen. Bij deze proef werd gebruikt gemaakt van een Sony TC103 digitale camcorder. De camera blijkt (technisch) het grootste probleem vanwege de zeer grote contrasten in de kerk (met name bij direct zonlicht op witte muren, op zondagochtend).

Foto's van de proef staan hier.

Leerpunten van deze proef:

 • > Lijn out; van mengpaneel

 • > langere kabel nodig, nu handvol verlengertjes van Arnold.

 • > G4 voeding geeft mogelijk storing. Misschien UPS ertussen.

 • > Brom in audio; opgelost door Arnold -was ontkoppelaartje nodig.

 • > moeten we er een bij de setup doen, of vertrouwen we op dat er altijd een in de kerk(en) zijn.

 • > Wandy heeft IE nodig; kan niet met Mozzila gedaan worden.

 • > Intel AP was stuk; kerktoren gebruikt.

 • > Had SMS nodig om met R&V te praten

 • > volgende keer talk op een centrale machine.

 • > mtr op de server klaarzettten.

 • > passworden niet bekend.

 • > Betere/dichtere koptelefoon.

 • > SignalScope instaleren.

 • > BroadCaster gebruiken zodat we beter/groter kunnen meekijken.

 • > SNMP util om mee te kijken naar end to end connectie.

 • > Meer inzoomen waar kan.

 • > Langere FW kabel vinden.

Hieronder de oorspronkelijke planning van het project

 • Juli: Start project
 • Globale planning (gebeurd - deze pagina)
 • Werven technische AV expertize (gebeurd - mailing lijst)
 • Meenemen in node/radio planning (gebeurd, nodes gebouwd).
 • Augustus:
  • Netwerk knooppunt in de kerk opgezet (gebeurd NodeCeTIM)

  • Netwerk knooppunt in het zorgcentrum opgezet (gebeurd, [NodeRijnVliet])

  • Contacten AV vrijwilligers groep kerk en zorgcentrum leggen
  • Verwachtingen betrokken partijen in kaart brengen.
  • Aantal technische (on)mogelijkheiden verifieren (gebeurd 12/8/2003)
  • Milestones en verdere tijdplanning vastleggen.
 • September
  • Definitieve technische aanpak
  • Aanschaf apparatuur
  • Logistiek, afspraken deployment.
 • October
  • Streaming server in de kerk getest
  • Opzet training AV vrijwilligers kerk en zorgcentrum
 • December
  • Organisatie zorgcentrum
  • Training zorgcentrum afgerond
  • Training AV vrijwilligers kerk afgerond
 • Februari
  • Proefuitzendingen afgerond
  • 'Kookboek' staat op de website.
 • Maart
  • Eindrapport klaar

Vergaderingen

Orienterende Techniek Meeting / 5 Augustus 2003

Aanwezig: Huub, Roland, Rudi, Merik, Axel, Igor, Hugo en Dirk-Willem

Na een algemene kennismaking in zeer globale termen het project besproken.

Hoewel er geen duidelijke show-stoppers naar voren kwamen, bleken er op vrijwel elk onderdeel wel een of meer dingen onbekend of onvoorspelbaar.

 • Overall doel: Televisie 'PAL' qualiteit overbrengen met een redelijke latency (dus NIET 100+ seconden bufferen).
 • Client: Zowel Quicktime (Sorensen) als MP4 worden als haalbaar beschouwd. Niet duidelijk is of met behulp van Windows een betrouwbaar-genoege client gebouwd kan worden waarbij het gebruik gelijk het 'aanzetten' van een TV is. Hugo en Roland kijken naar een 'singple purpose' oplossing gebaseerd op een 'videorecorder'-achtige vormfactor met niet veel meer dan een 'aan/uit knop'.
 • Tussenliggende netwerk: Hoewel er zeker genoeg bandbreedte zou moeten zijn en geen latency problemen, is niet bekend hoe een netwerk met meer dan een hop zal reageren. De literatuur voorspelt geen problemen; maar de beperkte vergelijkbaare gevallen welke ook experimenteel geprobeerd zijn laten zien dat de consumentenfirmware van de WiFi kaarten mogenlijk een probleem is. We hebben een reeks van mitigerende mogelijkheden; dummynet, RED, queing, etc. Ook willen we gaan kijken naar Mbone/multicast en het plaatsen van iets als application level een 'relay' in het netwerk. Mogelijk door het gebruiken van de Darwin Streaming Server. De huidige nodes zijn voor dit laatste overigens geheel ongeschikt.

 • Server: Uitgaande van genoeg Memory lijkt de server geen probleem.
 • Codec/compressie: wezenlijke CPU nodig, firewire aantrekkelijk. Mogenlijk door middel van het gebruik van een (firewire) fader te beschermen tegen computer verwarring als de camera onverhoopt uitgezet moet worden.
 • Logistiek: alles moet goed vast/op slot, etc - geen plannen gemaakt.
 • Training van iedereen die er mee om moet kunnen gaan, escalatie van (techische) problemen, garantie, service - geen plannen gemaakt.
 • Programmering, embedding. Het is duidelijk dat er een en ander gemaakt zal moeten worden als een 'tvgids' en de nodige software om het 'zenden' met een druk op de knop simpel mogelijk te maken; alsmede feedback te geven over wat er werkelijk uitgezonden wordt en de staat van de verbinding. Hiervoor zal de nodige custom software moten komen. wat is nog niet duidelij,

Afgesproken is: opzet mailing list (openkerk(a)lijst.wirelessleiden.nl), deze wiki pagina, snelle prototyping bijeenkomst in Amsterdam op 12 Augustus om een aantal (on)mogelijkheden uit te sluiten. Het idee is om daar met geleende apparatuur de keten camera -> compressor -> server -> wifi -> wifi -> wifi -> player als werkend te demonstreren en de eerste knelpunten te isoleren.

Overige

Contactpersoon: Dirk-Willem van Gulik / dirkx (a) webweaving.org.

OpenKerk (last edited 2009-09-28 06:29:43 by localhost)