Open Source wil zeggen dat de broncode van de software openbaar is en iedereen er gebruik en/oF wijzigingen in mag maken mits aan bepaalde voorwaarden voldaan worden.

Deze voorwaardes zijn meestal: geen garantie, de licentie mag niet weggehaald worden en de naam van de autheur mag niet ijdel gebruikt worden. Deze vorm wordt meestal aangeduit als de BSD, MIT, X, Athena of Apache licentie form. Dit is de oudste licentie. Deze vorm wordt vaak aangeduid met 'Free Beer'.

Overigens mag men vaak wel een licentie of copyright toevoegen - de gebruiker zal zich dan meestal aan beide licenties moeten houden.

Een subset van de Open Source software heeft daarnaast de eis dat verbeteringen of wijzigingen die men maakt aan derden gegeven moeten worden zodra de software aan een of meer derden beschikbaar gesteld wordt of verkocht. Dit wordt vaak 'Free Software' genoemd - of de 'Free Speech' variant. Met verwijst vaak naar het feit dat men de code aan iedereen moet geven zodra men een verandering/verbetering maakt onder die zelfde licentie met de term 'Viraal'. De GPL is hier het bekenste voorbeeld van.

Een derde klasse open source heeft als extra eis dat wijzigingen ook aan de auteur worden doorgegeven en meestal, dat eventuele patenten ook aan de autheur beschikbaar gesteld moeten worden. De MPL is hier een voorbeeld van.

Daarnaast is er nog een variant die veel voor referentie implementaites gebruikt wordt; daar is de eis dat weizingen alleen aan derden gegeven mogen worden mits deze een bepaalde standaard niet schaden of vermits een bepaalde test positief uitpakt. Veel belangrijke web standaards zijn hieraan verbonden. Sun gebruikt deze licentie nog al eens voor Java code.

Voor meer informatie, zie: www.opensource.org

Voor duidelijke, juridisch betere en moderne voorbeelden van de GPL en BSD licentie die goed te lezen zijn zie:

Meer achtergrond kan men vinden op http://www.rosenlaw.com/html/lawrenceerosen.html en met name http://www.rosenlaw.com/html/GL5.pdf.

OpenSource (last edited 2009-09-28 06:29:43 by localhost)