De settings voor voor ports en interrupt settings wisselen per node:

isa netwerkkaart

voorkeur io 0x300 irq 10 evt soms (ook irq 5 b.v als dhclient wel werkt maar je niet kan pingen)

locatie voor de settings:
- de kaart zelf met dostool + opstart diskette b.v. 3c5x9cfg.exe voor een aantal 3com kaartjes
- bios irq 10 vrijgeven voor isa
- /boot/device.hints

pci<->pcmica adapters

settings voor pci<->pcmica adapters

=> port
tot 3 kaarten gaat het goed daarna is er een io probleem,

zet in /etc/pccard.conf

io 0x100-0x280


=> irq problemen

zoek met dmesg | grep irq naar de dubbel irq's

oplossingen:

- irq in het bios toewijzen aan een pci-slot
- irq settings in /etc/pccard.conf

b.v.
irq 5 7 9 11
of bij een conflict op irq 5
irq 7 9 11

combinatie van verschillende kaarten

Als er meerdere verschillende kaarten in zitten zijn problemen in de toewijzingen van wi<x>

ook dit is te regelen in /etc/pccard.conf


b.v. setup
wmp11 (pci) op wi0
senao pcmcia op wi1
wl200 pcmcia op wi2
senao pcmcia op wi3

in /etc/pccard.conf:

card "Compaq" "WL200_11Mbps_Wireless_PCI_Card"
#    config auto "wi0" ?
#    config auto "wi1" ?
    config auto "wi2" ?
    config auto "wi3" ?
    config auto "wi4" ?
    config auto "wi6" ?
    insert /etc/pccard_ether $device start
    remove /etc/pccard_ether $device stop

# For OEM SENAO cards
card "INTERSIL" "HFA384x/IEEE"
#    config auto "wi0" ?
    config auto "wi1" ?
#    config auto "wi2" ?
    config auto "wi3" ?
    config auto "wi4" ?
    config auto "wi6" ?
    insert /etc/pccard_ether $device start
    remove /etc/pccard_ether $device stop

de # zijn hier aangepast pci kaarten worden dus eerder toegewezen dan pcmcia kaarten

PortInterrupt (last edited 2009-09-28 06:29:43 by localhost)