Functionaliteit lijst v0.5

Hoofd functionaliteit

Functionaliteit

Omschrijving

Prioriteit

Nagios configuratie voor Wleiden

Nagios systeem configuratie

Nagios optimaal inrichten voor Wleiden omgeving en knelpunten voor groei aangeven

-

-

Ondersteuning verschillende nodes

Alle te monitoren onderdelen ondersteunen / nagios agent

-

-

Node configuratie import

Script dat node configuratie omzet naar nagios configuratie

-

-

Normaliseren te monitoren elementen

Wat moet er gemonitoord worden op een node

-

-

Monitoren node links

Verbindingen tussen nodes (kwaliteit/snelheid...)

-

-

-

-

-

Systeem functionaliteit

Gebruikers groepen specificeren

Verschillende type gebruikersgroepen definiëren

-

-

Gebruikers typen specificeren (host/node niveau)

Verschillende gebruikers rollen definiëren (node adoptie vrijwilliger, beheerder, eigenaar, gebruikers)

-

-

Nodemap

Totaal overzicht volledige / gedeelte netwerk

-

-

Nagios berichten systeem

Uitzenden van customized meldingen van problemen / overzichten / informatie met betrekking op netwerk en node niveau

-

-

Node status

Handmatige status verandering node (planning, operationeel, bouw,...)

-

-

Geschiedenis gebeurtenissen

Terugkijken naar host problemen, berichten, communicatie, gebeurtenissen

-

-

Toegang via internet

Beschikbaar stellen via internet

-

-

-

-

-

Gebruikers functionaliteit

ACL vast stellen per gebruikers groep en type gebruiker

Toegankelijkheid van functionaliteit en netwerk informatie beheersbaar

-

-

Customizen gebruikers configuratie

Specifieke node informatie per gebruiker voor node beheer / eigenaar node / node adoptie vrijwilliger

-

-

Beheren gebruikers profiel

Aanmelden/afmelden systeem en persoonlijke instellingen wijzigen

-

-

Plannen downtime

Terugkijken naar host problemen, berichten, communicatie, gebeurtenissen

-

-

Vaststellen probleem

Probleem vaststellen bijschrift (helpdesk functie)

-

-

Onderlinge communicatie

Privé berichten

-

-

Snelheids checker

Snelheid test voor gebruiker naar proxy

-

-

-

-

-

Gebruikers interface

Schermen / functionaliteit definiëren

User cases voor gebruikers groepen

-

-

Frontpagina

Algemeen neutraal overzicht netwerk

-

-

Wireless Leiden template/ huisstijl

CSS, logo's, buttons

-

-

Gebruikersvriendelijkheid

Consistente layout / screenen aanwezige functionaliteit

-

-

-

-

-

Documentatie

Opzetten beheer hulp assistent wiki

Installatie en configuratie wiki help

-

-

Templates aanmaken

Standaard layout pagina's voor nieuw help onderwerp

-

-

Upload screenshots

Upload functionaliteit screenshots (SVN?)

-

-

Documentatie Server

Documentatie voor het beheren / gebruik van de nieuwe server

-

-

-

-

-

ProjectWLNagios/RoadMap (last edited 2009-09-28 06:29:41 by localhost)