Nagios configuratie

Configuratie kan nu uitgevoerdworden via een web frontend... Op dit moment is het alleen toegankelijk voor de monitoring admins. Deze mannier van werken is tijdelijk. Deze functionaleit zal in het nieuwe node configuratie pakket worden ondergebracht.

Wil jij ook helpen de node configuratie in nagios up-to-date te houden of ideeen uit wisselen ivm monitoring. Je kan je ei altijd kwijt op de monitoring lijst...

Dependencies

Er zijn 2 typen dependencies te definieren in nagios Op host en service niveau. zaak is dat deze worden gedefinierd om betrouwbare status informatie te krijgen.

!Belangrijk: het monitoren gebeurt vanaf de Langebrug. Dit is het beginpunt van alle node checks. Een dependencie moet dus bepaald worden op de mogelijke paden die vanaf daar kunnen lopen. Op dit moment is node centrum een host dependency van alle nodes. Als deze uit valt kan nagios zijn controles niet meer uitvoeren... (Een volgende fase is een distributed omgeving om de controles van verschillende punten uit het netwerk uit te voeren)

!!Ook belangrijk: Goede plugins die betrouwbaar en snel resutaat kunnen leveren

Host dependencies

Deze dependencie kan ingesteld worden op een end-point. Dit is een node die maar met 1 link in het netwerk hangt. De node waarmee hij verbinding heeft kan uit vallen... dan is het end-point ook niet meer te bereiken Dan is er sprake van een host dependency Lijst met end-points van Wireless Leiden

node

afhankelijk van

CNodeRegenboog

CNodeRosmolen

ik weet ook nog een node

die afhankelijk is van

Service Dependencies

Op een lager niveau kunnen service checks afhankelijk zijn van elkaar. Deze kunnen voor WLeiden op twee manieren ingezet worden. 1. Betrouwbaarheid checks garanderen 2. De oorzaak van een probleem vast te stellen

Betrouwbaarheid: Sommige plugins zullen SNMP inzetten om checks op nodes uit te voeren. Er is een default plugin die snmp controleerd. Als deze controle een fout terug geeft kunnen de andere snmp checks ook niet meer uitgevoerd worden. Plugins die gebruik maken van SNMP zijn dus afhankeijk van deze snmp check.

Oorzaak probleem: Als er tussen 2 nodes de link uitvalt is het mogelijk om te kijken waar het probleem ligt... Voorbeeld (M is de master, C is de client)

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/projects/wlnagios/docs/network/segment1.PNG

Nagios ziet dat de interface van node B down is. Door een dependency gaat nagios kijken of de interface van node A nog in orde is. Alles in orde dan is node B het probleem. Is de interface van node A niet in orde dan ligt het probleem waarschijnlijk daar. Nu heeft node C ook een probleem die als client aan de interface van node A hangt. Door zijn dependency van de interface van node A weet nagios dat deze ook niet meer te bereiken is op die interface.

Flapping

Het steeds up en down gaan van een node kan erg vervelend zijn om te monitoren... hHiervoor is er in nagios een apparte status weergave mogelelijk. Dit heet flapping, wat ook in de WLeidse volksmond ligt als het stuiteren van een node. Dit vergt wat fine tuning om het optimaal in te kunnen zetten voor dit netwerk. Het is ook mogelijk om het in te gaan zetten voor services wat wellicht handig is om een stuiterende link te ontdekken.

ProjectWLNagios/WLeidenConfig (last edited 2009-09-28 06:29:44 by localhost)