Dit document beschrijft wat waar in subversion staat of hoort te staan. Algemeen zijn een aantal zaken wenselijk:

- juiste properties settings voor html / bin / plaatjes. Dus gebruik svn ps svn:mime-type text/html *.html en svn ps svn:mime-type image/jpg *jpg.
- geen spaties in directory en bestandsnamen
- juiste plek voor het juiste document.
- gebruik geen _ (underscore) maar een - (mdash), dit staat in de URL een stuk beter

- lees de minimanual op de HowTo

- lees info over installatie op install (l)unix & BSD. Voor MS-Windows zie TortoiseSVN.

De oude root directory is: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/

Omdat niet alleen 'node-config' informatie in svn is gezet is een begin van herstructurering gemaakt. De root is nu http://svn.wirelessleiden.nl/

Voor de actuele layout zie: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/README.txt

/factory

nodefabriek; hier staan de ontwikkel en stabiele versies van de nodefabriek

    /trunck
    /branches
        /dev51
    /tags 
        /0.9-release
        /1.0rc0

/genesis

de node configuratie base 
    /node
    /tools
    /branches

/ops

operationele gegevens over specifiek het netwerk en de organisatie zelf 
    /nodes     beschrijvingen contactpersonen
    /bestuur    notulen en archief 
    /hardware    tabelen met hardware registratie
    /papers     documentaties publicaties en handleidingen
    /hardware    hardware doucmentatie
    /mailinglists  config
    /nodes     contacten beschrijvingen schetsen
    /vergadering  nodebouw techniek 

/presentaties

presentaties

/fotos

hier _alle_ foto's en plaatjes zodat je voor de overige directories een snelle checkout kunt doen

als het om een node gaat gebruik dan de nodenaam of speciefiek voor wat je wil laten zien:

    /fotos/CNodeIMI
    /fotos/senao_cf 

zorg dat subdirectories deze directory deze verwijzen naar wat ze laten zien:

    /fotos/CNodeIMI/sitesurvey_datum
    /fotos/CNodeIMI/bouw_datum
    /fotos/CNodeIMI/verbouwing_datum

Het is ook handig om per directory een 'album' aan te maken (denk wel aan het goed definieren van de properties, zie bovenaan).

/other

     /hardware_tests
     /meetgroep
     overig

SVN_Layout (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)