Het is aantrekkelijk om de (basis-) scholen in Leiden met elkaar te verbinden via beveiligde, draadloze verbindingen via het netwerk van Wireless Leiden. Daarmee kunnen computernetwerken van meerdere lokaties van een school geintegreerd worden (bijv. ten behoeve van het leerlingenvolgsysteem en het delen van een Internetverbinding). Maar er kunnen ook verbindingen gemaakt worden met andere scholen, de bibliotheek, musea etc. Zie ook de BredeSchool pagina.

Een eerste proefproject is operationeel sinds mei 2003 met de Lucas van Leyden basisschool. Zie NodeLvLz en NodeLvLn. Aan een ander project bij de Woutertje Pieterseschool wordt gewerkt (NodeWoutertje), hiervoor moest eerst NodeAZC gebouwd worden. Deze node is inmiddels operationeel.

In een tweede fase kunnen meerdere scholen worden aangesloten en kan ook geexperimenteerd worden met een beveiligd netwerk tussen meerder scholen, het ROC (voor backups) en de Openbare Bibliotheek.

Hiervoor zouden de volgende basisscholen in aanmerking komen:

- de RK basisschool Tweemaster, in de Merenwijk (NodeBroekplein en NodeRegenboog)

- de Openbare basisschool De Sleutelbloem, in Leiden Zuid West (codering Nodemap SBBK en SBKL)

- de PC basisschool Zwaluw, in de Stevenshof (NodeZwaluwMZ en NodeZwaluwAK)

- Apollo Montessorischool, Donizettilaan 1A en Strausspad 3 (codering Nodemap APOLLD en APOLLS)

- Speciale RK basisschool De Wissel, Boerhaavelaan 298 en Bizetpad 1 (NodeWissel en NodeBizet)

- Openbare Observatieschool De Brug (NodeBrug en NodeHoutmarkt), Wassenaarseweg 499 en Houtmarkt

- Openbare Speciale School voor Basisonderwijs de Vuurvogel (VVBPAD en HOUTMK), Ballonpad 2 en Houtmarkt 36

Daarnaast wordt voorgesteld de locaties van het ROC aan de Leidsedreef (ROCLOI) en het bureau van de Digitale Leidse Sleutel (ROCDLS) in het plan op te nemen.

Privacy

Met nadruk wordt gesteld dat het hier niet gaat om normale internet verbindingen; maar volkomen privee verbindingen tussen de locale netwerken van de scholen (LANs) welke met behulp van een 'Virtual Private Netwerk' verbinding aan elkaar verbonden worden, zie ook VPN schema. Dit type verbinding is versleuteld en niet toegankelijk voor derden.

Het is dus niet mogelijk voor derden om op de netwerken van de scholen te komen. En het is dus niet mogelijk voor de scholen om het open gedeelte van Wireless Leiden op te gaan. (Tenzij zij dat doen via hun normale firewall/internet beveiliging waarlangs zij ook naar het "gewone internet" gaan).

Tweemaster

Regenboogpad 5 en Broekplein 1 (Merenwijk).

Foto's van de lokaties Broekplein en Regenboogpad staan hier.

Behalve de Tweemaster zijn er ook enkele andere basisscholen (o.a. Ducdalf) in de buurt. Vanaf beide locaties is er een zichtverbinding met de noordzijde van de Torenmolen-flat (NodeJacob) zie foto vanaf Broekplein en foto vanaf Regenboogpad.

http://www.wirelessleiden.nl/~huub/tweemaster/tweemaster.gif

Sleutelbloem

Boshuizerkade 119 en Kennedylaan 1

Foto's van deze lokaties staan hier.

De school aan de Boshuizerkade (SBBK) heeft een zichtverbinding met Zorgcentrum Rijn en Vliet (OBURV), die aan de Kennedylaan (SBKL) met Zorgcentrum Haagwijk. Beide zijn onderdeel van het "OB Net". Toegankelijkheid van het dak aan de Boshuizerkade is mogelijk een probleem.

http://www.wirelessleiden.nl/~huub/sleutelbloem/sleutelbloem.gif

Zwaluw

Foto's van deze lokaties staan hier.

Locaties: Antoinette Kleinstraat (NodeZwaluwAK) en Mary Zeldenrustweg (NodeZwaluwMZ) in de Stevenshof.

Beide gebouwen zijn vrij laag en liggen aan de zuidkant van de Stevenshof. De dichtstbijzijnde nodes zijn NodeJorg en NodeRobijn.In deze buurt is ook een filiaal van de Openbare Bibliotheek (OBFSHF).

http://www.wirelessleiden.nl/~huub/zwaluw/zwaluw.gif

Apollo

Foto's van deze lokaties staan hier.

Donizettilaan 1A (APOLLD) en Strausspad 3 (APOLLS)

De school aan de Donizettilaan staat vlakbij (100 m?) de Sleutelbloem aan de Kennedylaan (zichtverbinding). Antenne kan waarschijnlijk aan schoorsteen bevestigd worden. De school aan het Strausspad staat weliswaar tussen hoge bomen maar de afstand tot Haagwijk is erg klein, zodat ook hier goede mogelijkheden zijn voor een verbinding (metingen moeten dit uiteraard bevestigen).

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_apollo/school_apollo.png

[[http://www.sbodewissel.nl/|De Wissel]]

Foto's van deze lokaties staan hier.

Bizetpad 1 (NodeBizet) en Boerhaavelaan 298 (NodeWissel)

De school aan het Bizetpad staat naast Zorgcentrum De Parelvissers waar een node in voorbereiding is. Connectiviteit is hier geen probleem. De school aan de Boerhaavelaan staat dicht bij NodeRabobank, maar er zijn wel een aantal hoge bomen rond de school. Er is ook een mogelijkheid om verbinding te maken met NodeAZC.

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_de_wissel/WISBIZ_kaart.jpg http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/school_de_wissel/WISBOE_kaart.jpg

De Brug

Locatie Wassenaarseweg

foto 1 en foto 2. De hoofdlocatie aan de Wassenaarseweg 499 heeft een zichtverbinding naar NodeLijtweg en mogelijk ook een verbinding naar NodeUnigor. De locatie Houtmarkt heeft een zichtverbinding naar het ROC-gebouw aan de Singel (ROCDLS),

Vuurvogel

Het hoofdgebouw aan het Ballonpad 2 kan mogelijk verbinding maken met NodeCope (richting molen de Valk), zie ook foto 2; locatie Houtmarkt zie hierboven.

ROC locaties

Foto's van deze lokaties staan hier.

Het gaat om de locaties aan de Leidse Dreef (LOI gebouw, ROCLOI) en de Herensingel (ROCDLS). Het is naar verwachting goed mogelijk beide locaties in het netwerk van Wireless Leiden op te nemen.

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/roc/rocdls_kaartje.png

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/roc/rocloi_kaartje.png

Breedband Breed project van start

Het plan voor een scholennetwerk is goedgekeurd en gaat van start onder de naam "Breedband Breed". Op 22 januari 2004 is tussen DLS, R@STO en Wireless Leiden overleg geweest over de aanpak.

Wireless verbinding Lucas van Leyden

Naar nu is geconstateerd is tijdens het werken met Esis bij vergissing op de LvL gebruikgemaakt van de NL Tree verbinding. Nu deze via de draadloze verbinding gaat, is de performance sterk verbeterd. N.a.v. deze constatering en ervaringen in de testperiode worden een aantal afspraken gemaakt:

 1. Er zullen controlepunten ingebouwd worden m.b.v. checklists
 2. Er dient kennisoverdracht plaats te vinden
 3. De deelnemers van het RASTO zullen middels een workshop geïnformeerd worden over de projecten van DLS met Wireless Leiden

De vpn-pc wordt verwisseld voor een 'PC Engines'-kastje met kaart (kosten ?€ 250). Deze is o.a. gebruikers-vriendelijker (webinterface) en geeft mogelijkheid voor backup. Als try out zullen deze kastjes geplaatst worden op de beide locaties van de LvL. Wireless Leiden heeft behoefte aan feedback vanaf de gebruikers/beheersdienst.

Bepaalde gebruikers bij de LvL (directie, ict-coördinatoren, interne begeleiders) willen graag met centrale map voor Officedocumenten kunnen werken. In overleg met hen zal R@STO deze mappen toegankelijk maken.

Globale Planning implementatie

 1. Site-survey ?metingen tot 3 maart
 2. Hoofdnodes bouwen en antennes plaatsen tot 15 juli
 3. Verbinding functioneel tot medio augustus
 4. Testen van functionaliteiten door R@STO tot medio september
 5. Configureren en testen door R@STO tot 1 oktober
 6. Testperiode gebruikers (met instructie voor gebruik) in okt. en november
 7. Operationeel per 1 januari 2005

Prioriteitenlijst

Hoge prioriteit:

 1. Woutertje Pieterse
 2. Apolloschool
 3. Sleutelbloem
 4. De Tweemaster
 5. De Zwaluw

Midden/lage prioriteit:

 1. De Vuurvogel
 2. De Wissel
 3. De Brug met de Horst

ScholenNetwerk (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)