Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2009-09-28 05:39:35
Size: 807
Editor: localhost
Comment:
Revision 9 as of 2009-09-28 06:29:40
Size: 568
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

Nodig

 • notebook met stumblesoftware of wardrive-cd

 • kaart van leiden
 • kompas
 • stumblekit
 • antenne (wij gebruiken standaard een PA4040 paneeltje)
 • antennekabel
 • fototoestel
 • verrekijker
 • rolmaat
 • schuifmaat
 • notitie blok
 • pen

optioneel:

 • statief met antennemast (3 meter)
 • laddertje, evtl trap
 • klimset

Sitesurvey 'Nieuwe Energie'

Met ROC-studenten doen we een sitesurvey in het gebouw Nieuwe Energie (12 maart 2009) (dus: binnen in het gebouw).

SiteSurvey (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)