Inleiding

Subversion is voor WirelessLeiden een ideaal middel om met meerdere mensen aan hetzelfde archief te werken. Het vindt zijn oorsprong in de opensource wereld en de beheertools zijn ook daarvoor geschreven. Gelukkig zijn er ook mensen geweest die Subversion toegankelijk hebben gemaakt voor de windows-gebruiker en dat wel in de vorm van het programma TortoiseSVN.

Om met Subversion te kunnen werken dien je vrijwilliger te zijn. Wil je vrijwilliger worden: meld je aan bij een van de andere vrijwilligers!

Installatie

De implementatie van Subversion is een extensie van webfolder-functionaliteit. Daardoor kunnen de folders van SVN als folders binnen een webfolder gelezen worden. Onder Windows is een integratie van Subversion met de Windows Explorer mogelijk met behulp van het programma TortoiseSVN: http://tortoisesvn.tigris.org/. Het programma kan vanaf die webstek eenvoudig worden binnengehaald en geïnstalleerd op je computer.

Voor MS-Windows XP: maak een webfolder met de "Add Network Place"-wizard met als web-adres http://svn.wirelessleiden.nl/svn . Daarna staat deze in een lijstje van "My Network Places". Met het clicken met de rechtermuistoets daarop krijg je een ingang naar de Tortoise-utility. Helaas heeft MS_Windows XP een paar problemen met het maken van webfolders waarbij de naam anders is dan de autorisatienaam. Er zijn een aantal work-arounds beschreven in http://svn.sunbase.org/repos/svnbook_nb/build/html-chunk/apcs03.html. Een andere mogelijkheid is om met de Internet Explorer de betreffende stek te openen vanuit de File -> Open... mogelijkheid en dan "Open als webfolder" aan te vinken; daarna staat de webfolder netjes in "My Network Places". Let op de vreemde autorisatie: eerst je vrijwilligersnaam en-wachtwoord invullen, vervolgens OK, dan "cancel" en dan bij het nieuwe autorisatievenster OK. Dan lukt het!

Initial import

De eerste keer kies je voor import; let er op dat de juiste URL is ingevuld. Eronder staat "initial import". Na je naam en wachtwoord als vrijwilliger te hebben gegeven, komt er een melding dat "initial import" was gelukt. Daarna kan je in die zelfde omgeving browsen, importeren en exporteren. Binnen de browser kan je met een explorer achtige interface files openen, aanmaken, verwijderen, hernoemen en copieren. Ook kan de wijzigingsgeschiedenis bekeken worden.

Bestanden raadplegen

Voor MS-Windows XP: ga naar "My Network Places". Daar staat de webfolder "svn on wleiden.webweaving.org". Door op deze folder dubbel te klikken kun je de inhoud raadplegen zoals dat ook met andere folders gaat. Af en toe wordt gevraagd om je naam en wachtwoord.

Kopie bestanden op lokale schijf

Het importeren van het gehele archief is een slecht idee: het bestaat uit een enorme hoeveelheid gegevens. Beter is het de bestanden via de browser te raadplegen en alleen die zaken die je wilt veranderen binnen te halen ("checkout" en/of "update") en later weer aan het archief toe te vertrouwen ("commit"). Het kiezen voor een beperktere hoeveelheid gegevens wordt gedaan op het moment dat je de "checkout"-functie gebruikt: in plaats van de totale webfolder te kiezen neem je een deelfolder. Voor dit laatste is alweer de naam en het wachtwoord van de vrijwilliger nodig.

Een deel van het archief binnenhalen

In dit voorbeeld halen we het deel "genesis" van het archief binnen:

Als je vervolgens in de map c:\svn\genesis kijkt zie je een aantal mappen voorzien van een groen vinkje. Die mappen en bijbehorende bestanden zijn actuele kopieën uit het centrale archief.

In de volgende stukjes gaan we ervan uit dat dit bestand lokaal aanwezig is.

De lokale kopie van het archief actualiseren

Voordat je begint een bestand in je lokale kopie van het archief te wijzigingen, moet je altijd eerst even je bestanden actualiseren. Dat doe je als volgt:

De bewerkingsgeschiedenis van een bestand nagaan

Voordat je een bestand wijzigt is het ook goed om na te gaan wat er al eerder mee gebeurd is. Dit kan je zien door met de rechtermuisknop te klikken op het bestand en dan bij vakje TortoiseSVN voor de optie "Show Log". Je kunt op de knop "Show All" drukken om alle wijzigingen te zien.

Bestanden bewerken of maken

Het maken en bewerken van tekstbestanden kan worden gedaan MS-WordPad. De bestanden moeten worden opgeslagen als "Text Document". Hiermee komt de juiste codering voor einde-regel en dergelijke in het bestand. Hierdoor kunnen ook niet-MS-Windows applicaties goed met de bestanden overweg kunnen.

Bij het maken van nieuwe bestanden is het belangrijk dat je de juiste eigenschappen aan een bestand meegeeft. Dit doe je door met de rechtmuisknop op het bestand te klikken en dan te kiezen voor "properties". Vervolgens klik je het tabje met "Subversion" aan. Op de webstek http://wiki.wirelessleiden.nl/wcl/cgi-bin/moin.cgi/HowTo (onderaan) kun je zien wat je moet instellen voor een bepaald type bestand.

Bijvoorbeeld voor een PDF selecteer je eerst "svn:mime-type" in het "drop-down" menuutje in het vak "properties". Vervolgens tik je in het venstertje eronder "application/pdf". Vergeet niet daarna de "Set" knop te kiezen. Dan verschijnt de ingestelde waarde in het bovenste venstertje. Kies vervolgens "OK". Daarna moet de verandering worden doorgevoerd in het centrale archief (zie onder).

(Gewijzigd) bestand toevoegen aan centrale archief

Nadat een bestand is gemaakt of gewijzigd en goed is gecontroleerd kan het worden toegevoegd aan het centrale archief. Dat gaat als volgt:

De bewerkingsgeschiedenis van een bestand kun je bekijken als hierboven beschreven. Als je zelf een duidelijk beschrijving hebt gegeven, dan blijft het een lopend verhaaltje en dus overzichtelijk.

Meer mogelijkheden

TortoiseSVN heeft nog veel meer mogelijkheden. Een goede en rijkelijk geïllustreerde beschrijving is te vinden bij http://tortoisesvn.tigris.org/docs/TortoiseSVN_en/ch04.html .


TortoiseSVN (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)