Een van onze vrijwilligers heeft in 2008 een uitgebreide set documenten ten behoeve van onze gebruikers gemaakt.

Uitgebreide documentatie voor gebruikers:

Klikt u op de onderstaande links om deze (PDF) documenten te bekijken of te downloaden:

Windows OS

2100-001 Stroomschema voor het debuggen onder Windows

2300-003 Een document voor het debuggen onder Windows met meer informatie

2900 -002 Mogelijkheden om aan te sluiten op het netwerk van Wireless Leiden

2600-001 Debuggen verbinding, met info op het beeldscherm

Apple Macintosh OS

2301-002 Een document voor het debuggen onder het Apple Macintosh OS met meer informatie

Windows- Apple Macintosh-, Linux OS

2309-001 Hoe stel ik de proxy in?

Apparatuur / antennes

2300-001 Een overzicht van adapters, kabels en connectoren

2509-001 Handleiding voor het maken van een antenne uit een soepblik

Algemeen

Prestaties passeerzeef antenne t.o.v. andere antennes

2809-001 Afkortingen en terminologie

De documentnummers zijn hierboven expliciet vermeld, omdat in sommige documenten naar een ander document verwezen wordt.

UItgebreideGebruikersdocumentatie (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)