Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2009-09-28 05:39:36
Size: 2725
Editor: localhost
Comment:
Revision 10 as of 2009-09-28 06:29:42
Size: 2486
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

Een van onze vrijwilligers heeft in 2008 een uitgebreide set documenten ten behoeve van onze gebruikers gemaakt.

Uitgebreide documentatie voor gebruikers:

Klikt u op de onderstaande links om deze (PDF) documenten te bekijken of te downloaden:

Windows OS

2100-001 Stroomschema voor het debuggen onder Windows

2300-003 Een document voor het debuggen onder Windows met meer informatie

2900 -002 Mogelijkheden om aan te sluiten op het netwerk van Wireless Leiden

2600-001 Debuggen verbinding, met info op het beeldscherm

Apple Macintosh OS

2301-002 Een document voor het debuggen onder het Apple Macintosh OS met meer informatie

Windows- Apple Macintosh-, Linux OS

2309-001 Hoe stel ik de proxy in?

Apparatuur / antennes

2300-001 Een overzicht van adapters, kabels en connectoren

2509-001 Handleiding voor het maken van een antenne uit een soepblik

Algemeen

Prestaties passeerzeef antenne t.o.v. andere antennes

2809-001 Afkortingen en terminologie

De documentnummers zijn hierboven expliciet vermeld, omdat in sommige documenten naar een ander document verwezen wordt.

UItgebreideGebruikersdocumentatie (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)