Virtual Private Network

Als je twee PC's, of twee netwerkjes, of één PC en een netwerkje hebt die beide op een andere locatie staan en deze zijn gekoppeld aan een groot, gedeeld medium zoals Wireless Leiden of Internet, en je wilt bronnen tussen die PC's delen alsof ze aan één klein netwerk hangen, dan kan dat door middel van een Virtual Private Network, ook wel VPN genoemd. Het opzetten van zo'n VPN heeft als voordeel dat andere gebruikers van het gedeelde netwerk geen toegang hebben tot de gegevens die je uitwisselt. Je kunt deze techniek bijvoorbeeld toepassen als je thuis een ADSL netwerk hebt en dit via Wireless Leiden wilt delen met vriendjes en/of vriendinnetjes.

Een goed (Engelstalig) artikel over VPN's staat hier. Er is ook een goed artikel op How Stuff Works.

Je kunt een VPN opzetten door middel van losse kastjes die je aan je netwerk knoopt. Deze kosten echter een boel geld.

Je kunt ook gebruik maken van open-source software, bijvoorbeeld van OpenVPN. Dit pakket draait op verschillende platformen, zoals Windows, Linux en *BSD. Je kunt het gewoon op je PC installeren.

Het netste is echter om een losse PC in te richten als VPN server. Een dergelijke oplossing is ook gekozen voor het verbinden van twee locaties van de Lucas van Leyden school: zie NodeLvLn

VPN (last edited 2009-09-28 06:29:40 by localhost)