Op de activiteiten van Wireless Leiden is de ARBO wet van toepassing!

risico-inventarisatie

Er is een Risico Inventarisatie en Evaluatie gemaakt. Dit is een "officieel" document waarin alle ARBO risico's die onze vrijwilligers lopen zo goed mogelijk in kaart gebracht zijn en van risico-reductie maatregelen zijn voorzien.

De risico inventarisatie en evaluatie kun je vinden in svn: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/bestuur/ArboRisicoInventarisatie.pdf

ARBO contactpersoon

Voor al je vragen op ARBO gebied die je als vrijwilliger van Wireless Leiden hebt kun je terecht bij de ARBO contactpersoon, Peter Poelijoe. Ook als je mogelijkheden ziet om veiliger te werken kun je dit bij hem aankaarten.

Veiligheid bij nodebouw

Het veiligheidsplan voor het bouwen van nodes staat hier:

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/papers/nodebouw_projecten/werkplan/05_veiligheidsplan.txt

VeiligheidsPlan (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)