Vrijwilligersverklaring

De vrijwilligersverklaring kun je downloaden en is hier te vinden.

Deze vrijwilligersverklaring is in PDF formaat, welke je kunt lezen en afdrukken met acrobat reader.

Onderteken de verklaring en stuur deze naar:

Stichting Wireless Leiden
Apothekersdijk 35
2312 DD Leiden

PS: Vergeet niet behalve te ondertekenen ook iedere pagina van een paraafje te voorzien!

Je kunt ook op ons wekelijks spreekuur komen, op woensdagen van 20.00 uur tot 21.00 uur op de Apothekersdijk 35.

Niet alles is van belang voor elke vrijwilliger. Als je echter programmaatjes schrijft en deze publiceert via Wireless leiden, dan is het van belang dat dit wordt gedaan vanuit de Open Source gedachte en dat niemand Wireless Leiden kan aanklagen voor die publikatie. Als je als node bouwer het dak opgaat is het van belang dat je de veiligheidsvoorschriften kent en je je er aan houdt. Als er dan iets gebeurt, en daarbij hoef je niet meteen aan het ergste te denken, dan valt dit mogelijk onder de dekking van een Wireless Leiden verzekering.

Hieronder een toelichting op de vrijwilligers verklaring, die hier VV wordt genoemd.

gezondheids- en veiligheidsregels

In de VV wordt gerefereerd aan gezondheids- en veiligheidsregels. Een ARBO risico-inventarisatie staat hier. Voor het bouwen van een node wordt een veiligheidsplan gemaakt.

Toelichting Licenties en aansprakelijkheid, artikelen 4. en 5.

De VV regelt de samenwerking tussen vrijwilligers en de Stichting Wireless Leiden en tussen de vrijwilligers onderling. In het bijzonder de manier waarop met bijdragen van vrijwilligers mag worden omgegaan, ook als de desbetreffende vrijwilliger te kennen heeft gegeven geen vrijwilliger meer te zijn.

Bijdragen of werken worden gedefinieerd in VV-1.4. Het gaat dus met name om content, die in Wireless Leiden is ingebracht.

VV-4.1 en VV-5.1 regelt dat ingebrachte content geen problemen veroorzaakt voor Wireless Leiden met derden.

VV-4.2 regelt de verantwoordelijkheid voor de vrijwilliger als hij er weet van krijgt dat er mogelijk een probleem ontstaat.

Een WL-vrijwilliger behoudt het auteursrecht op zijn/haar content, ook als deze persoon weg is bij WL. WL mag van de content gebruik blijven maken en deze blijven publiceren VV-4.3 en VV-4.4.

Wireless Leiden heeft niet de plicht om ingebrachte content te publiceren en kan besluiten de content te verwijderen VV-4.5.

Wireless Leiden mag content alleen onder een afwijkende licentie publiceren als deze voldoet aan Open Source criteria VV-4.6 en VV-4.7 WL volgt het "open source initiative" model, en kan en zal derhalve geen vergoeding vragen voor de content. Onder een afwijkende licentie publiceren zal met name een rol spelen als delen van ingebrachte content onder een andere open source licentie elders is gepubliceerd.

VV-5.2. regelt dat aansprakelijkheid van Wireless Leiden is geregeld in de door Wireless Leiden afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Vrijwilligersverklaring (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)