OPGEPAST!! WMP 11 version 2.7

Let op Deze versie WMP-11 (te herkennen aan het FCC id PKW-WMP11-V27 heeft GEEN PRISM chipset meer maar een Broadcom chipset die direkt op de PCI kaart gesoldeerd is (dus geen mini-pci kaartje meer !). De support onder free OS'en (linux of *BSD) lijkt nog niet aanwezig ! Ontwikkeling is al wel gestart op sourceforge Broadcom 4301 Linux Driver Project. Voor windows worden drivers bijgeleverd. Zie ook op de soekris tech list.


De nieuwe generatie WMP11 kaarten die momenteel geleverd worden zijn niet te gebruiken onder linux. Linksys heeft haar chipset gewijzigd van Intersil naar Broadcom. Qua uiterlijk is er geen verschil met de voorgaande kaarten met intersil ( prism2 ) chipset. De nieuwe generatie WMP11 kaarten met broadcom chipset is dus onbruikbaar, althans voorlopig. Er wordt naar een alternatief gezocht.


Info (en schma's) zijn op de FCC site te vinden Type hier het FCC id in.

WMP11

sinds [27 april 2002] is Johan in het bezit van een Linksys WMP11 Het inwendige ziet er uit als een mini PCI kaart met een intersil prism 2.5 chip set. Foto van het inwendige zijn op deze pagina te vinden.

De connector die er standaard op zit is een Reverse polarity SMA connector. Layout op de print is het zelfde als een normale sma dus eenvoudig om te solderen. [1 mei 2002] Ik heb inmiddels de connector om gesoldeerd en het is goed te doen. Je hoeft niet eens het bracket bij te veilen. Past er zo al goed in.

Bij de FCC worden deze kaarten ook getest. Helaas is het schema niet openbaar maar wel hoe ze getest hebben en hoe het geheel er van binnen uit ziet. FCC test raport

Leuke link die ik van Marco kreeg. Dit leuke stukje software zou het ook moeten doen met de wmp11 kaart. Dan kan je zelfs de SWR Meten. http://www.allaboutjake.com/network/linksys/wlanexpert.html Wie test het ?.

Ik heb er even mee gespeeld, de VSWR schommelde tussen -4.2 en 0 (??); met als beoordeling : "nice antenna" ; de antenne was een biquad zoal voor de 10 euro dish; nadeel : na gebruik moet je de PC booten om de kaart terug te vinden. Koen Weijand.

Het mooie nieuws kwam van [RudiVanDrunen]

Johan,

Die linksys prism 2.5 kaart (WMP11) die ik vanmiddag heb meegenomen werkt perfect met de Jouni Malinen driver (2002-05-24). Nu nog even de gevoeligheid vergelijken, en de noise immunity in vergelijking met de WL200. Wellicht is dit een goede vervanging voor de WL200 als die niet meer leverbaar zijn.

Rudi

WMP11 (Linux) Howto

De WMP11 is een echte PCI kaart, (eigenlijk een mini-PCI kaart (zie foto's)) in tegenstelling tot de WL200 kaart, die zich voordoet als een PCMCIA kaart onder Linux. Om de WMP11 te gebruiken heb je dus geen PCMCIA subsystem nodig. Er is slechts 1 (extra) drivermodule in de kernel nodig.

Stappenplan

0. Gebruik een distributie met een recente (2.4) kernel. Installeer de sources van de kernel en de zgn. "Wireless utilities".

1. Zorg dat je onder linux de sources van je (lopende) kernel hebt staan. De kernelsource is vaak te vinden in de directory /usr/src/linux

2. in de kernelsource directory moet de file .config staan. In deze file staat de configuratie van de kernel. Mocht dat niet het geval zijn, creer dan deze file door ""make config"" of ""make xconfig"". Zorg dat SMP (symmetric Multiprocessing Support) uit staat.

* Let wel dat je de kernel configureert met de optie WIRELESS NETWORKING( NON HAM RADIO ) aangevinkt! Doe je dit niet, dan heb je geen wireless extensions en dan kun je Iwconfig en andere tools niet gebruiken! *

3. Download de driver van Jouni Malinen (http://hostap.epitest.fi/) Gebruik een versie >= 2002-05-02. Pak de filets uit en wijzig het pad naar de kernelsources in de Makefile. Compileer daarna de sources (met ""make pci""), en installeer de module (met ""make install_pci"" als root)

4. Nu kan je de module inlinken in de kernel met ""modprobe hostap_pci"". Je ziet het resultaat in de /var/log/messages file.

4a. Je kan het laden van de module bij (eerste) gebruik automatiseren door in de /etc/modules.conf de regel: alias wlan0 hostap_pci op te nemen.

5b. Maak in de directory /etc/sysconfig/network-scripts het filetje ifcfg-wlan0 aan. Hierin staat bijvoorbeeld: DEVICE=wlan0

BOOTPROTO=static

BROADCAST=172.16.10.255

IPADDR=172.16.10.6

NETMASK=255.255.255.0

NETWORK=172.16.10.0

GATEWAY=192.168.16.240

ONBOOT=yes

Bij het opstarten wordt dan automatisch het ipnummer van de Wireless kaart geconfigureerd. Het maakt niet uit of je de driver pas later laadt.

Nu zal bij het (eerste) aanspreken van het wlan device (/dev/wlan0) automatisch de juiste module geladen worden. Het voor het eerst aanspreken van /dev/wlan0 zal normaal door het commando iwconfig gebeuren, of anders door ifconfig

5. Als dit allemaal gelukt is kan je het wireless device configureren met iwconfig en daarna met ifconfig. De wirelesstools willen vaak wel compilen, maar niet instaleren. Copieer dan de gecompileerde wirelesstools naar /usr/local/sbin. Als je na het commando IWConfig de error krijgt: " Wlan0 No Wireless Extensions " , dan moet je de kernel opnieuw configureren met de optie WIRELESS NETWORKING( NON HAM RADIO ) aangevinkt! Compile dan opnieuw je kernel.

Eventueel kan je de instellingen (zoals mode, ESSID etc.) als opties op de commandline van de module meegeven. Dit kan ook in de /etc/modules.conf. Zie hiervoor de documentatie bij de driver.

6. Het is makkelijk om stap 4 en 5 te automatiseren door een scriptje.

Het onderstaande scriptje start de kaart in Accesspointmodus ( master ) met ESSID "wl" op kanaal 13 met bitrate 11Mbit/sec en met 20 dBm (100mWatt ) vermogen.

insmod hostap_pci

iwconfig wlan0 ESSID wl

iwconfig wlan0 txpower 20

iwconfig wlan0 mode master

iwconfig wlan0 channel 13

iwconfig wlan0 rate 11M

echo "AP running!"

7. De documentatie van de driver geeft aan op welke manier je een accesspoint of een client van je machine maakt.

Rudi

debian problemen met WMP11

Onder Debian moet je zeker zijn dat je een recente kernel hebt die hoger of gelijk is aan 2.4.X. Tevens geeft de Jouni Malinen driver tijdens het compilen onder debian met kernel 2.4.X de foutmelding: Error can't find modversions.h exiting! Onder Redhat heb je dit probleem niet. Wie weet hoe dit op te lossen?

evert

Het lijkt er op dat je de kernelsource van de running-kernel niet hebt staan. (in bijv /usr/src/linux). complieer een nieuwe kernel, en dan hoort het te werken.

Gijs voegt het volgende toe:

Recept compileren onder Debian is (onder voorbehoud) als volgt

Je draait kernel-2.4.x-y.

Dan is /boot/config-2.4.x.y je kernel-configuratie-bestand.

Je hebt nu niet de kernel-source nodig!. Installeer alleen de kernel-headers met

apt-get install kernel-headers-2.4.x.y

# let op, niet 2.4.x, maar 2.4.x.y, kijk anders maar even met "apt-cache dumpavail | grep kernel-headers" welke mogelijkheden er zijn, maar kies die bij jou kernel hoort. Bijvoorbeeld: kernel 2.4.18-586tsc heeft kernel-headers-2.4.18-586tsc.

Vervolgens:

ln -s /usr/src/kernel-headers-2.4.x.y /usr/src/linux

cp /boot/config-2.4.x.y /usr/src/linux/.config

Je kan nu de wireless module compileren en installeren. Als ie bij make install_pci moppert over /lib/modules-versie niet gevonden.. dan heb je waarschijnlijk niet de juiste kernel-headers gebruikt.

Meerdere WMP 11 kaarten in een PC

Met de laatste (CVS) versie van de driver (http://hostap.epitest.fi/) is het succesvol gebleken om meerdere WMP 11 kaarten in een PC te laten lopen. Het maakt hierbij niet uit of beide kaarten in Master of Slave staan. Ook een combinatie van Master / Slave is mogelijk. (NB. dit is getest met 2 kaarten en een CVS snapshot van 07/07/02)

Het is echter wel zaak om alles door de driver te laten afhandelen, en niet gebruik te maken van de userspace daemon hostapd.

rudi

WMP11 (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)