Web Folder van Wireless Leiden

We gebruiken Web DAV technology.

Bekijken

Ga met de web browser naar http://webfolder.wirelessleiden.nl/

Schrijven en veranderen

Hiervoor zijn een gebruikersnaam en password nodig. Benader techniek@ voor details.

Windows

Ga naar 'Networks' -> 'Add Connection' -> Wizzard. Kies dan voor 'Add Web Folder' en geef de url:

als 'path' op. De webfolder verschijnt nu als shared disk.

Apple MacOS X

Ga naar Finder -> Go -> Connect to Server en geef de url:

op. Negeer de beveilings waarschuwing. De folder van wireless leiden is openbaar. De webfolder verschijnt nu als een shared volume op de Desktop.

Als alternatief gebruik Goliath.

Linux

Gebruik http://dav.sourceforge.net/ en tik in als root:

   #mount.davfs -o username=xxx,password=yyy,uid=0,gid=0,mode=755 http://webfolder.wirelessleiden.nl/ /mnt

Je hebt wel coda nodig ( /sbin/modprobe coda ).

Of als alternatief gebruik caDAVer. Als je problemen hebt met compileren van versie 0.21.0 gebruik dan versie 0.20.5

Wanneer je de binary distributie gebruikt moet je de opties achteraan de commandline zetten:

   #mount.davfs  http://webfolder.wirelessleiden.nl/ /mnt -o username=xxx,password=yyy,uid=0,gid=0,mode=755

Na veel problemen werkte bij mij:

   #mount.davfs  http://webfolder.wirelessleiden.nl/ /mnt -ousername=xxx,password=yyy

Heel simpel is: Konqueror gebruiken en

webdav://webfolder.wirelessleiden.nl/

of Nautilus ('File' - 'Connect to Server' - type webdav selecteren etc.).

WebDav (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)