WiFi is een techniek om draadloze netwerken op te zetten en de officieuze benaming voor draadloze netwerken volgens de IEEE 802.11 standaard. Wifi is de afkorting van 'Wireless Fidelity'. Er zijn verschillende 'implementaties' van de 802.11 standaard, aangegeven met een letter. Eind 2003 zijn de meest voorkomende: 802.11 a, b, g, i. In den beginnen werd alleen 802.11b aangeduid met wifi, maar om de spraakverwarring te verminderen heeft de officiële internationale wifi-alliantie besloten alle 802.11 typen met de populaire term 'wifi' aan te duiden [Nederlandse uitspraak: 'wiefie'; Engelse uitspraak 'waifai']. De wifi-alliantie test allerlei producten die leveranciers op de markt willen brengen om de beoordelen of die producten wel in alle opzichten aan de open standaard voldoen. Zo niet, dan krijgen die producten niet het wifi-logo; zo wel, dan weet de consument dat de wifi-producten compatibel zijn.

WiFi gebruikt de licentie-vrije ISM band. Deze frequentieband is vrij te gebruiken (m.a.w. er hoeven geen peperdure licenties betaald te worden, denk aan de vele miljarden voor UMTS-licenties), indien men zich aan de wettelijke regels betreffende deze vrije frequenties houdt. Ofwel: vrij gebruik, mits het uitgezonden vermogen minder dan 0.1 watt bedraagt. Dit is echt weinig, maar voldoende om goede netwerken (WLAN = wireless local area network) op te zetten. Dit is ook veel minder dan bijvoorbeeld van uw telefoon en duizenden keren minder dan van bijvoorbeeld een GSM mast.

Het 802.11b protocol kent twee communicatie modi: AdHoc en Managed.

AdHoc

In de AdHoc (ook wel peer-to-peer genoemd) mode zijn alle stations gelijkwaardig en communiceren ze rechstreeks met elkaar. De snelheid in deze mode is ca. 150KBytes/sec. Wanneer twee stations elkaar niet kunnen zien, biedt het 802.11b protocol geen mogelijkheden om automatisch te communiceren via een tussenliggend station. Hierdoor is de diameter van het netwerk beperkt tot stations die elkaar rechtstreeks kunnen ontvangen. Proeven tussen Evert en Johan over een afstand van 9 km met goede antennes hebben echter aangetoond dat snelheden tot 500Kbyte/sec wel degelijk mogelijk zijn.

Managed

In Managed mode is er een centraal punt (AccessPoint) waarlangs alle communicatie verloopt. Deze laatste mode heeft als voordeel dat het accesspoint ook de timing van de onderstations kan regelen waardoor er geen collisions (signaal botsingen) optreden. Hierdoor is de effectieve doorvoersnelheid van deze mode aanzienlijk groter: 450KBytes/s

Wanneer AccessPoints in een kantooromgeving gebruikt worden (waar de 802.11b techniek voor bedoeld is) zijn ze doorgaans via ethernetkabels met elkaar verbonden. In onze situatie is dat niet het geval; wij willen juist een volledig draadloos netwerk opbouwen. Hiervoor kent de 802.11b standaard de repeater mode. Deze mode wordt echter maar mondjesmaat ondersteund; in elk geval niet door de Prism2 driver voor Linux. :(

Dit levert een probleem op bij het bouwen van een wireless backbone: een 'node' die klant is van een AP, kan maar aan één AP tegelijk hangen. Een AP praat zonder repeater modus niet met een ander AP. Dit betekent dat de maximale diameter (aantal hops) van het netwerk met een AP twee is; (stationA-AP-stationB)

Een mogelijkheid om dit probleem op te lossen zonder repeater modus is het bijplaatsen van een extra netwerk kaart in een AP, waarmee het AP weer onderstantion van een ander AP wordt:

(stationA)---(AP1=stationB)---(AP2)---(stationC)

Het is nog niet gelukt om twee WL200 kaarten in een PC werkend te krijgen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door feit dat twee WL200 kaarten ook twee PCIPC bussen in een systeem met zich mee brengen.

"Bridging" is sinds kort ook mogelijk met OpenBSD. Ik weet niet of ze repeater modus ondersteunen. Misschien levert het wel een oplossing voor wat problemen. Kijk eens op http://www.deadly.org/article.php3?sid=20020404013342

Aanvankelijke oplossing (inmiddels achterhaald)

Aanvankelijk is als oplossing gekozen om alle stations in Ad-Hoc mode te zetten en met statische routering een dekkend netwerk te krijgen. (je kunt op een netwerkkaart meerdere IPnummers in verschillende netwerken maken, waardoor er allemaal "virtuele" point-to-point verbindingen gemaakt kunnen worden:

(172.10.16.1)---(172.10.16.2=172.10.17.2)---(172.10.17.3)

Alleen de tussenliggende stations (term: RouterNode?) moeten nu verstand hebben van routering.

Inmiddels gebruiken we OSPF (zebra) voor de routering.

Relevante links:

Prism2 AP mini-howto Prism fabrikant Intersil

Uitleg over diverse modi: http://www.practicallynetworked.com/networking/wireless_bridge.htm

A. Helal, C. Lee, Y. Zhang and G. Richard, "Towards Integrating Wireless LANs with Wireless WANs using Mobile IP," Proceedings of the IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC 2000), Chicago, Illinois. September 2000. Also available as a University of Florida Technical Report number TR99-018. pdf

Inrichting van een netwerk node

Zie NodeFactory !

Wat moet een node ten minste kunnen? Niet voor eeuwig, maar op dit moment? Met een klein programma van eisen kunnen we de bestaande BSD en Linux oplossingen naast elkaar leggen, keuzes maken indien nodig en zorgen dat we voor de komende maanden een 'validatie' procedure maken die een node software build gewoon even 'doorloopt'. Het idee is ook met deze lijst bepaalde zaken voorlopig als 'op dit moment niet relevant' te verklaren; dus dingen als IPv6, SRVLOC, AODV, Secure Dynmaic DNS update, certificate secure dhclients, etc.

Wat is er nodig voor effectief beheer:

-> IPv4 stack

-> Drivers voor de WiFi kaarten die

-> *een* ospf deamon kunnen runnen met shared secret

-> dhcp kunnen uitdelen op een of meer interfaces

-> dhcp kunnen gebruiken op een of meer interfaces -en- dit behoorlijk renewen

-> iets van SNMP voor monitoring

-> KISS

-> (vaste) netwerkverbinding voor keynodes

-> Perl, Python, C: allemaal handig, zeker in het begin.....

-> RRDB.... Lokaal opslaan van de data die anders vanuit SNMP komt.

-> Iets met firewalling (ook voor counters).

-> Serial console + dhcp op ethernetpoort

Optioneel

-> hardware .... sensors

-> webserver

-> named in slave mode met auto fech van named.wleiden.conf van XXX url.

-> sshd voor beheer met juiste keys ?

-> Moet het op een floppie passen ? Een CD, een flashkaart, wat is dat waard ? Of mogen we er van uit gaan dat er altijd een 100mb hard disk is.

-> Als het op een RO medium staat; hoe maken we die, website met pull downs, iedereen hetzelfde met 'auto config' suck during boot ?

-> Hoe robust moet het -nu- zijn; echt 100% read-only; of mag er aan de config gesleuteld worden ?

Puzzeltjes:

-> Hebben we op key plaatsen echt een webserver/squid/caching DNS server nodig ? Of komen we een heel end met SNMP gathering en dan daarvan plotjes maken ?

-> Of is het essentieel dat er een webserver draait (of een chargen/echo and discard vanuit inetd, dan wel een netblast/netperf demoontje) voor het dagelijkse testen ?

Ter zijde:

-> Failure modes, geen harde hangs, auto-reboot/watchdog indien mogelijk. Watchdog inmiddels geschreven: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/soekris/watchdog

-> upgrade path ? config in CVS ? Bovenstaande eisen resulteren in minder dan 1k node specifieke config en minder dan 8k 'wireless leiden' specifieke config.

-> Minimale firmware eisen ? Alleen Intersil/Prism voorlopig ?

-> Willen we bepaalde 'key' nodes *altijd* aan een modem, locale DSL of gsm modem koppelen ?

Tests

Hardware van een Node

Ik heb hier twee voorbeelden van hoe ik het denk te gaan aanleggen. http://www.computerwinkel.net/rietlaan/htm/algemeen/wifi.htm

WiFi (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)