De XY coordinaten of XYZ die bij de diverse nodes staan gebruiken het Rijks Driehoeks Stelsel en het Normaal Amsterdams Pijl (ook wel RD of RD NAP genoemd) als referentie. Zie ook http://www.rdnap.nl/. Deze worden afgeleid van metingen die met een GPS gedaan worden.

In tegenstelling tot het ETRS89-stelsel en WGS84 -welke veel door GPS-en gebruikt worden en welke geografisch zijn, is het het RD(nap)-stelsel cartesiaans wat het berekenen van hoeken en afstanden makkelijker maakt mits de onderlinge afstanden niet te groot zijn - men gaat er vanuit dat de aarde gewoon plat is. Voor Leiden en omgeving is die aanname te maken.

Er bestaat een procedure om van ETRS89 een RDnap coordinaat uit te rekenen - een calculator beschikbaar op http://www.rdnap.nl/ sectie Download. (alternatief: http://wleiden.net/cgi-bin/latlon2xy.pl)

Achtergrond

Het GPS systeem werkt intern naar WGS84 toe. Voor nauwkeuriger metingen dan een meter gebruikt men eventueel met ITRS. Omdat continenten en landen in zijn geheel langzaam verschuiven, maar nauwelijks vervormen, is het vaak wenselijk om per land of continent een lokale variant te gebruiken welke met het land mee beweegt.

Dan hoeven gemeten punten die uitgedrukt worden in bijvoorbeeld WGS84 niet elk jaar allemaal met een vaste waarde (tussen de 2-10 cm/jaar) verschoven te worden als de aardschol waarop het punt lag weer eens wat verschoven is ten opzichte van de aarde.

In Europa gebruikt met daar ETRS89 voor. ETRS89 is gebaseerd op ITRS en dat was in het begin (zo'n 14 geleden) nagenoeg gelijk aan WGS84. Echter sinsdien is Europa verschoven en tegenwoordig zit er zo'n 32 cm verschil tussen ETRS89 en WGS84. Dat verschil wordt elk jaar groter. Afhankelijk van waar op de wereld men is, is het van belang om in de GPS de omreken factoren zo af en toe bij te werken.

De 'International Earth Rotation Service' publiceerd een paar keer per jaar een transformatie formule tussen ITRS en ETRS89. Daarme kan men dus de WGS84 coordinaten van de GPS in ETRS89 coordinaten omzetten.

In het verleden werd vervolgens in Nederland door de Meetkundige Dienst regelmatig een transformatie vastgesteld naar een voor Nederland specifieke geoide/elipsoide. Maar tegenwoordig gebruikt heel continentaal Europa ETRS89.

Omdat Nederland niet sterk vervormd en onze schol vrij langzaam drijft is de WGS -> ETRS transformatie relatief statisch. En de transformatie fout zal bij een moderne GPS kleiner zijn dan de normale onnauwkeurigheden van een GPS. En omdat RDNAP nu geheel statisch gekoppeld is aan ETRS89 is ook die transformatie eenduidig. (Het RD volgt uit ETRS89 door het volgen van de RDNAPTRANS procedure)

Het is overigens niet abnormaal om in een oudere GPS, zeg van 10 jaar oud, geoid transformatie constanten te vinden van 15-50 jaar oud, welke nu fouten van meters opleveren. Daarnaast zijn er nogal wat GPSen in omloop welke de Belgische en Nederlandse coordinaten verwisseld hebben.

een voorbeeld om van postcode naar xy-coordinaten te komen

Als voorbeeld is het adres van de Rabo bank genomen: Het adres van de rabo bank is: Schipholweg 105 2316XC

Met http://frank.rollebol.com/articles/scriptlets/postcode2wgs84.py omgezet in: GPS-positie 52° 10' 7.9" N, 4° 29' 13.1" E, in decimale graden 52.168869 Noord en 4.486971 Oost

Doorgeclickt op MAPQUEST, ingezoomd...en je ziet dat je halverwege de Schipholweg zit, dus de coordinaten moeten nog iets aangepast worden. In de URL staan de coordinaten. Deze coordinaten aanpassen en kijken of de ster in de map op de juiste plaats komt (steeds opnieuw inzoomen) Dit levert uiteindelijk op: een URL met latitude=52.1698&longitude=4.4888

Het probleem is nu dat decimale waarden gegeven zijn en het gebruikte omrekenprogramma graden, minuten en seconden vraagt. Omrekening gaat als volgt: Gegeven het aantal graden is: i.j (met i en j gehele getallen, hierboven dus i=52 en j=1698) bereken nu: 0.j * 60 = k.l (k en l geheel getal) en vervolgens: 0.l * 60 = m.n. De gevraagde GPS coordinaat is dan: i° k' m.n" (spreek uit i graden, k minuten en m.n seconden.

In een spreadsheetprogramma zijn de decimale coordinaten van de Rabo weer omgerekend in graden, minuten en seconden: 52° 10' 11.3" N, 4° 29' 19.7" E

Vervolgens omgezet met: het rijksdriehoekmetingen omreken programma levert op de volgende rijksdriehoek coordinaten: x=93540 y=465008

Dit komt aardig overeen met wat er in genesis staat.

Configuratie Garmin 12 XL

Om een Garmin 12XL zo in te stellen dat het de coordinaten in RD stelsel weergeeft:

Position format: User grid (RD): Longitude of origin: E 5°23.258'; scale: 0.9999079; False E: 155000.0; False N: -5316592.0

Map datum (Bessel): User: dx: 593; dy: 26; dz: 478; da: 740; df: 0.1003748

XY_coords (last edited 2009-09-28 06:29:42 by localhost)