Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2009-09-28 05:39:36
Size: 834
Editor: localhost
Comment:
Revision 5 as of 2009-09-28 06:29:45
Size: 595
Editor: localhost
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:Unknown-Page
##master-date:Unknown-Date
#acl -All:write Default
#format wiki
#language en

De volgende stappen omschrijven het converteren van de hosts in exodus naar Cacti.

  1. Download http://svn.wirelessleiden.nl/svn/projects/cacti/scripts/addhost.pl

  2. ./addhost.pl

Op het moment van schrijven wordt er nog gebruik gemaakt van Genesis. Als tussen maatregel is de genesis configuratie geconverteerd naar een exodus configuratie csv file. (http://watch.wirelessleiden.nl/richard/node.csv). Deze URL wordt opgeslagen in het script onder de variabele $URL, door deze naar "http://rick.wleiden.net/exodus/view/csv/nodes.csv" te verwijzen wordt de informatie uit Exodus gehaald.

cacti-add-hosts (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)