De installatie van cacti:

De cacti installatie is uit de FreeBSD ports geinstalleerd.

Er wordt uitgegaan van de virtualhost met de servername 'watch.wirelessleiden.nl'

De how to:

 1. cd /usr/ports/net-mgmt/cacti/
 2. make
 3. make install
 4. Voeg de volgende tekst toe aan de apache configfile binnen de watch.wirelessleiden.nl virtual host.
  • Alias /cacti "/usr/local/share/cacti/"

   <Directory "/usr/local/share/cacti">

   • Order Allow,Deny Allow from all

   </Directory>

 5. apachectl -k graceful

Ga met de webbrowser naar http://watch.wirelessleiden.nl/cacti/

cacti-installatie (last edited 2009-09-28 06:29:45 by localhost)